Sociale uitkeringen weer omhoog vanaf 1 januari

Door de hoge inflatie wordt de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgen de sociale uitkeringen op 1 januari 2022 via de gewone indexering met 2%. 

Daarnaast bekwam het ACV een aantal belangrijke verbeteringen! Lees er hieronder meer over. De stijgingen gaan in vanaf 1 januari 2022, tenzij anders vermeld. 

Tweede fase van de pensioenverhogingen
  • De minimumpensioenen worden met 2,65% verhoogd. Dit is de tweede van vier fasen van een geleidelijke verhoging. De volgende verhogingen volgen op 1 januari 2023 en 2024.
  • Hetzelfde vierjarenplan voorziet een verhoging van 2,38% voor de berekeningsplafonds voor nieuwe pensioenen. Daar bovenop komt er een verhoging vanuit de welvaartsenveloppe van 1,1%. Samen goed voor een stijging van 3,5%.
  • Voor het minimumrecht per loopbaanjaar en voor het plafond van het minimumjaarrecht in het kader van de welvaartsvastheid komt een stijging van 2%. Oudere pensioenen boven het minimum die in 2017 zijn ingegaan, worden ook met 2% verhoogd.
Een bodem onder de overgangsuitkering

Op voorstel van het ACV wordt een minimum ingevoerd voor de overgangsuitkering van jongere weduwen en weduwnaars, gelijk aan het minimum voor het overlevingspensioen. Dat wordt toegepast met terugwerkende kracht op uitkeringen vanaf 1 oktober 2021.

Bijstandsuitkeringen plus 2,58%

In het kader van het vierjarenplan van de regering komt bij alle bijstandsuitkeringen 2,58% bovenop de indexering en welvaartsvastheid. 

Verbetering voor zieken en invaliden

Nog als onderdeel van het vierjarenplan van de regering: de minima voor onregelmatige werknemers in ziekte of invaliditeit gaan omhoog met 2,58%

Zowel voor regelmatige als onregelmatige werknemers komt er vanaf de 4e maand ziekte een minimumuitkering

Ook dit stijgt: 

  • berekeningsplafonds voor zieken en invaliden voor nieuwe gevallen: + 1,1%
  • invaliditeitsuitkeringen boven het minimum die in 2017 zijn ingegaan: + 2%
  • berekeningsplafonds voor arbeidsongevallen en beroepsziekten: + 1,1%
1,125% verhoging van de werkloosheidsuitkeringen

Bovenop de automatische indexering en de verbeteringen in het kader van de welvaartsvastheid worden de minimumuitkeringen voor volledige werkloosheid verhoogd. De inschakelingsuitkeringen stijgen zelfs met 2,58% door de koppeling aan het leefloon.

Gerechtigden op een uitkering bij werkloosheid hebben recht op dezelfde belastingsvermindering als gerechtigden op een pensioen-, ziekte- of invaliditeitsuitkering. 

Hogere fiscale aftrek kosten kinderopvang

Maximale fiscale aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang stijgen per oppasdag en per kind van 13,70 euro naar 14 euro. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Toeslagen SWT en nachtarbeid beetje beter

De toeslag van de werkgever of het sectorfonds wordt verhoogd met 0,26% bovenop de indexering. De stijging wordt ook toegepast voor de premies nachtarbeid.

Dit overzicht is gebaseerd op een artikel van Chris Serroyen en PVL, ook te lezen in Vakbeweging nr. 956 van 25 december 2021. Om Vakbeweging te lezen, moet je inloggen.

Personalization