Gemeenschapsdienst: inefficiënte symboolmaatregel met een hoog pest- en stigmatiserend gehalte

Het ACV is bijzonder onaangenaam verrast door het voorstel over verplichte gemeenschapsdienst voor 70.000 langdurig werklozen dat minister Crevits vandaag in de media lanceert. Deze maatregel is niet doorgesproken met de Vlaamse sociale partners, die wel heel goed de noden en problemen van langdurig werklozen kennen.

Pestmaatregel

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt reeds lang dat gemeenschapsdienst langdurig werklozen niet aan een baan helpt. Bovendien dreigt ook verdringing van reguliere banen én vrijwilligerswerk.

Gemeenschapsdienst is dus vooral een symboolmaatregel met een hoog pest- en stigmatiserend gehalte, zonder verder veel resultaat. Daar wordt niemand beter van. 

Wat met de drempels naar werk?

Over de drempels die langdurig werkzoekenden, vaak oudere werkzoekenden of werkzoekenden met een medische problematiek, ervaren in de zoektocht naar werk lezen we geen woord. Evenmin over werkgevers die ondanks de krapte deze groep systematisch niet aanwerven.

En andere voorstellen?

Bijzonder jammer is ook dat de Vlaamse regering weigert te kijken naar voorstellen die wel positieve effecten zouden hebben zoals de ‘zones sans chômeurs’. Deze aanpak, zoals die nu in Brussel voorligt, is in dit kader een veel betere maatregel. Werkzoekenden krijgen in dit systeem een echte baan in bijvoorbeeld de sociale economie met een echt contract, een echt loon én begeleiding  aangeboden. Hiervoor wordt de werkloosheidsuitkering geactiveerd zodat de meerkost beperkt is. Dit is een echte win-win.

Het Vlaams ACV dringt aan op verder overleg om garanties in te bouwen zodat deze gemeenschapsdienst wordt omgezet in een effectief competentieversterkend traject met begeleiding naar werk. En geen verplichte arbeid wordt om de tekorten van lokale besturen in te vullen.

Persbericht van 16 december 2021: Gemeenschapsdienst: inefficiënte symboolmaatregel met een hoog pest- en stigmatiserend gehalte (pdf)

Personalization