Vakantiegeld 2019 nog niet gekregen?

©Shutterstock

Heb je jouw vakantiegeld 2019 (werkjaar 2018) nog niet gekregen? Mogelijk heeft de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) je rekeningnummer niet!

Arbeiders en kunstenaars

Voor nogal wat arbeiders en kunstenaars beschikt de RJV niet over hun rekeningnummer.  In dat geval kan geen vakantiegeld uitbetaald worden.  Het vakantiegeld voor vakantiejaar 2019 (vakantiedienstjaar 2018) komt eind 2021 te verjaren en is dan definitief verloren voor deze personen. 

Dat zou bijzonder jammer zijn tijdens deze moeilijke periode van de coronacrisis en in tijden van stijgende energiekosten.

Geef je rekeningnummer door!

Behoor je tot deze groep?  Geef je rekeningnummer vóór 31 december 2021 door aan de RJV.  Zo niet verlies je definitief het vakantiegeld waar je voor gewerkt hebt!

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Ga naar www.mijnvakantierekening.be en meld je aan met itsme of je kaartlezer. Vul je rekeningnummer aan bij je persoonlijke gegevens.  Dit is de snelste manier om je vakantiegeld te ontvangen.
  • Ga naar www.rjv.fgov.be en klik op 'Mijn rekeningnummer meedelen'.  Vul je rekeningnummer in.
  • Bezorg je persoonlijke gegevens per brief (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en rekeningnummer) onderteken het document en verstuur het naar:  RJV, Warmoesberg  48, 1000 Brussel

Hoe weet je of jij tot de mogelijke gedupeerden behoort?

Check de historiek van betalingen en de bedragen waar je recht op hebt via www.mijnvakantierekening.be

Meld je aan met itsme of met je kaarlezer.  Selecteer vakantiejaar 2019 om na te kijken of je vakantiegeld gestort werd.  Is dat niet het geval, geef dan je rekeningnummer door aan de RJV.

Merk je dat het bedrag niet klopt of wil je verzet aantekenen? Dan kan je dit voor het vakantiejaar 2019 nog melden tot eind 2021 via 'Beroep aantekenen'.

Alle info op de site van de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie.

Personalization