Toost mee op de Vlaamse klimaatambities

Op 10 oktober kwamen tienduizenden burgers op straat om concrete actie te eisen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Ook het ACV was aanwezig om er de nadruk te leggen op  het belang van een rechtvaardige transitie: de noodzakelijke klimaattransitie moet ook sociaal zijn van karakter.

Reactie België en Vlaanderen is onaanvaardbaar

Na de COP26 in Glasgow moeten we echter vaststellen dat van mooie beloftes uiteindelijk niks in huis is gekomen. 

De reactie van België, en van Vlaanderen in het bijzonder, is onaanvaardbaar. Zowel voor zij die in België, als zij die elders in de wereld de gevolgen van de klimaatverandering (zullen) ondervinden. Zo konden we geen Belgische klimaatfinanciering voorleggen en een overkoepelend klimaatakkoord met alle regeringen van ons land is er nog steeds niet. 

Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?

Vanuit de Klimaatcoalitie (waar het ACV partner van is), wil men nu een krachtig signaal zenden: onze houding op de klimaattop stelde teleur. De massale groep burgers die op 10 oktober op straat kwam, werd niet gehoord.

Op vrijdag 26 november volgt daarom om 12u30 een actie op het Martelaarsplein.  Aan de hand van een die-in, terwijl enkelen -verkleed als ministers- een ware receptie geven, geven we aan dat er geen reden is om te vieren. 

Herinner met ons de regering aan de vraag die wij op 10 oktober hebben gesteld: "How many more victims before we act?"/"Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen voordat er actie wordt ondernomen?"

Actie op 26 november: praktisch

  • vrijdag 26 november, 12u30
  • Martelaarsplein, Brussel
  • mondmasker verplicht
Meedoen? Meld je aan bij het FB-event van de Klimaatcoalitie 'Toosten op de Vlaamse klimaatambities'

Personalization