Laagste uitkeringen moeten boven de armoedegrens!

Uit een enquête van ACV Werkzoekendewerking bij 2.265 langdurig werkzoekenden blijkt dat het risico op armoede bij deze mensen erg hoog is.  De meerderheid van de minimumuitkeringen in de werkloosheidsverzekering ligt immers nog altijd onder de Europese armoedegrens.  Alleenstaanden ontvangen 1.284 euro per maand, twee volwassen krijgen 1.926 euro. 

Zware gevolgen voor werkzoekenden

Dat de uitkeringen veel te laag zijn, blijkt ook uit onze bevraging: 

  • Amper 3% van de bevraagde werkzoekenden haalt zonder problemen het einde van de maand met zijn uitkering.
  • 15,23% moet beroep doen op familie om rond te komen.
  • 22,5% heeft zijn spaargeld nodig om rond te komen, 33,25% heeft echter weinig tot geen spaargeld.

Werkzoekenden moeten bijgevolg besparen op energie (54,04%), een doktersbezoek (36,42%), voeding (34,53%) en sociaal leven (71,52%).

Zeer hoog armoederisico

Het armoederisico bij langdurig werkzoekenden en hun kinderen is dan ook zeer hoog. Het wegvallen van interimwerk door de COVID-crisis en de stijgende levensduurte heeft dit nog erger gemaakt. 

De situatie van werkzoekenden moet beter!

Dit is niet aanvaardbaar. ACV Werkzoekendenwerking klaagt de situatie aan met het beeld van een onmogelijk limbodans: de lat van de werkloosheidsuitkeringen ligt zo laag dat dit niet meer haalbaar/leefbaar is voor werkzoekenden.

Lees onze eisen na in het pamflet en blijf op de hoogte via de Facebookpagina van het ACV
Op zoek naar meer info over je rechten en plichten bij werkloosheid?  www.hetacv.be/faq-werkloosheid

Personalization