Federale begroting: streng op de arbeidsmarkt, laks in de fiscale boetiek

Het nachtelijk armworstelen over de begroting leidde uiteindelijk toch tot een akkoord. Het globale plaatje oogt goed, maar wordt door een paar maatregelen helaas sterk bezoedeld. Het ACV bekijkt dit werkstuk dan ook met zeer gemengde gevoelens.

Positieve maatregelen

De begroting bevat positieve maatregelen. Het milderen van de hoge energieprijzen, met focus op de lagere inkomens. Een koopkrachtverhoging door het afschaffen én compenseren van de bijzondere sociale bijdrage. Een taks op ultrakorte vliegreizen. De economische heropleving die niet kapot bespaard wordt, maar ondersteund wordt door investeringen. 

Tegelijk vertroebelt het nachtwerk ook de geesten. 

Verkeerde aanpak re-integratie van langdurig zieken 

De aanpak inzake re-integratie van langdurig zieken is verkeerd. Het stigmatiseert zieke werknemers. Aan de grond van de zaak, onwerkbaar werk, gebeurt niets. En aan de gevolgen, een ontslagmachine omwille van te weinig inspanningen voor aangepast werk, gaat men voorbij. Uiteindelijk krijgt wie te ziek is om een vragenlijst in te vullen de rekening. 

Discriminatie bij korte ziekte

Voor korte ziekteperiodes een pak van hetzelfde laken: wie werkt in een kmo moet een ziektebriefje indienen voor een ziektedag, in grotere bedrijven moet dat niet. Net waar de afstand tussen werkgever en werknemer het kleinst is, piekt het wantrouwen. Dat komt neer op discriminatie. Terwijl net kmo bedrijfsleiders altijd schermen met de vertrouwensband met hun personeel om het gestructureerd overleg buiten te houden. Ook de krampachtige pogingen om nachtarbeid in de e-commerce zonder sociaal overleg door de strot van werknemers te duwen wordt opnieuw op de agenda gezet. 

En de fiscale hervorming?

Tegelijk stellen we vast dat, daags na een nieuw pandora-schandaal, niks gedaan wordt aan wankele fiscale koterijen. Fiscale faveurs voor topvoetballers, fiscale ontwijking via auteursrechten en warrants, de fiscale aftrek voor een tweede verblijf,... 

Even onbegrijpelijk: ondanks het unaniem advies van de sociale partners om de ontspoorde vrijstelling voor eerste aanwervingen stevig af te bouwen, hapert de regering ook hier. 

Onaanvaardbare onrechtvaardigheden

We kunnen alleen maar hopen dat de nacht gewoon wat kort was en dat de regering hier echt werk van maakt met de aangekondigde fiscale hervorming. Want sancties opleggen aan langdurig zieken en de sterksten ongemoeid laten, dat sterkt het ongenoegen over deze onaanvaardbare onrechtvaardigheid.

De zwaksten op de arbeidsmarkt viseren en de sterksten in de fiscale boetiek soigneren getuigt van grote afstand met de gewone burger.

Helemaal onbegrijpelijk : over het gelijkstellen van de dagen tijdelijke werkloosheid (in 2021) voor de jaarlijkse vakantie (in 2022), is er absoluut geen duidelijkheid, ondanks de unanieme vraag van de sociale partners.

Als dit niet snel opgelost wordt, zal het ACV actie ondernemen.  

Persbericht van 13 oktober 2021:  Federale begroting - Streng op de arbeidsmarkt, laks in de fiscale boetiek (pdf)

Personalization