Coronawerkloosheid verlengd, andere maatregelen in afbouw

©Shutterstock

We zitten al een tijdje in een fasegewijze afbouw van de gezondheids- en steunmaatregelen. Sommigen zijn verlengd en anderen liggen nog op de onderhandelingstafel.   We geven hier graag een update en stand van zaken!

Coronawerkloosheid verlengd

Veel van de coronamaatregelen die voor de werknemers belangrijk zijn lopen normaal af op 30 september. Intussen is de coronwerkloosheid is verlengd tot het eind van dit jaar.  

Vanaf 1 januari 2022 zou dan moeten worden omgeschakeld naar het stelsel van economische werkloosheid, zij het met bijzondere voorwaarden voor de bedrijven die sinds 2019 15% omzetverlies kenden.

De coronawerkloosheid zou vanaf dan enkel in uitzonderlijke situaties behouden blijven, bijvoorbeeld voor werknemers geconfronteerd met kinderen in quarantaine. 

Gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie 

Resultaat na een moeilijk onderhandeling in de Nationale Arbeidsraad: de werkgevers hebben na maandenlang weerwerk op 17 september eindelijk de koppeling aanvaard. Samen met de verlenging van de coronawerkloosheid moet ook de jaarlijkse vakantie worden geregeld.

Uiteraard net als vorig jaar mits gedeeltelijke tussenkomst van de overheid in de extra kost voor de werkgevers (voor hun bedienden) en een compensatie van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie voor de meerkost daar (voor de arbeiders).

Hopelijk volgt de regering nu snel.

Einde bevriezing degressiviteit werkloosheid

Naast de diverse maatregelen voor tijdelijke werklozen, kwamen er ook maatregelen voor de volledige werklozen, zoals de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering.

Die werd in een eerste fase bevroren van 1 april tot 31 augustus en werd daarna al eens verlengd tot 31 december 2020. Tot slot werd een laatste verlenging tot 30 september 2021 beslist. Dat wil zeggen dat de dalingen van de werkloosheidsuitkeringen met 18 maanden werden opgeschort. 

De maatregel stopt op 30 september 2021.  Concreet wil dit zeggen dat uitkeringen vanaf oktober 2021 terug elke drie maanden verminderen. 

Eind bevriezing looptijd inschakelingsuitkering

  • De looptijd van de inschakelingsuitkeringen is  normaalgezien 3 jaar.  Je hebt dus maximaal 3 jaar recht op een inschakelingsuitkering. 
  • Als ondersteuningsmaatregel werd die looptijd de voorbije 18 maanden geschorst
  • De maatregel wordt nu niet verlengd.  De teller begint vanaf 1 oktober  2021 dus opnieuw te te lopen.

Andere belangrijke discussies

  • uitbreiding van het vaccinatieverlof tot werknemers die een min-18-jarig kind moeten begeleiden naar het vaccinatiecentrum. Voor ambtenaren en contractuelen van de federale overheid is dit geregeld, maar nog niet voor werknemers in de privé.  Het ACV hoopt dat snel tot een vergelijk hierover gekomen wordt.
  • Nu sprake is van een eventuele derde prik, de zogenaamde ‘booster’, heeft de minister in één beweging voorgesteld het klein verlet voor vaccinatie met zes maanden te verlengen tot 30 juni 2022. Ook daarover komt best snel duidelijkheid. 
  • De cultuur- en sportcheques worden waarschijnlijk verlengd tot 30 september 2022.  Minister van Sociale Zaken Vandenbroucke heeft op voorstel van onder meer het ACV daarover een besluit klaarstaan.  Het is nu enkel nog wachten op goedkeuring van de regering.
Blijf op de hoogte via Vakbeweging (login verplicht)

Personalization