Internationale Dag van de Leraar: twee ACV-afgevaardigden aan het woord!

Op 5 oktober is het Internationale Dag van de Leraar: een mooie gelegenheid om stil te staan bij de uitdagingen waar leraren vandaag de dag bij ons in Vlaanderen mee te maken krijgen:

Waar je niet naast kan is de coronapandemie die al anderhalf jaar extra druk zet op ons onderwijs.  Daarbij komen de aangekondigde besparingen. Daarover meer in de bijdrage 'Geen besparingen maar investeringen'.

Vers van de pers ook is de nieuwe cao én een aangepaste regeling voor de vaste benoeming van leraren

In de aanloop van de Internationale Dag van de Leraar sprak de redactie van Vakbeweging 2 jonge ACV-vakbondsafgevaardigden hierover aan:  

  • Sven Lannoo is kleuterleider in het Sint-Gregoriuscollege in Gentbrugge en al 3 jaar vakbondsafgevaardigde voor het Christelijk Onderwijzersverbond (COV).
  • Sander Nachtergaele geeft les in het middelbaar onderwijs in Don Bosco in Zwijnaarde en is al 4 jaar actief als vakbondsafgevaardigde voor de Christelijke Onderwijscentrale (COC). 

Over onderwijs in tijden van corona

  • Basisonderwijs:  veel onduidelijkheid, digitale uitdagingen

Sven: “De scholen in het basisonderwijs bleven het grootste deel van de tijd open. Het was een erg uitdagende periode met veel onduidelijkheid. Collega’s waren soms bang, boos of gefrustreerd, wisten niet goed wat doen. De regels over wat wel en niet kon veranderden zo snel, dat niemand nog helemaal kon volgen.

Ook de periode dat de kinderen thuis moesten blijven was niet evident. Niet alle ouders zijn digitaal mee, sommigen hebben ook geen mailadres. Contact via Whatsapp of via telefoon lukt wel, maar verloopt vaak moeizaam. Probeer dan maar eens om een digitaal oudercontact te houden.”

  • Middelbaar: nood aan psychosociale hulp

Sander: “Ik geef les in het middelbaar, en bij ons op school was er al snel sprake van lesgeven via digitale weg. We werden door COC erg uitvoerig geïnformeerd in verband met corona en digitaal lesgeven. Voor veel collega’s was dit een grote aanpassing, we hebben onszelf moeten heruitvinden.

Op onze school gaat het veelal om leerlingen die ‘kansrijk’ zijn. De digitalisering was voor de meesten onder hen geen probleem. Wat wel opviel, is dat heel veel leerlingen het contact met hun klasgenoten misten en zich mentaal niet goed in hun vel voelden. Als leraar kan je die signalen wel opvangen, maar het is niet eenvoudig om daar dan ook iets mee te doen. Dat is iets wat in onze opleiding volledig ontbreekt, het bieden van psychosociale hulp.”

Over de nieuwe regeling vaste benoemingen

Door de nieuwe regeling kan je al na 290 dagen zicht krijgen op een vaste benoeming, en na 360 dagen ook echt vast benoemd worden. Dat kon voorheen pas na 690 dagen.

Sander: “Aan de ene kant is het positief dat een beginnende leraar sneller zekerheid krijgt. Aan de andere kant houdt de nieuwe regeling voor vaste benoemingen ook in dat je veel sneller geëvalueerd wordt en minder tijd krijgt om je weg te zoeken.

Sven: “Met de nieuwe regeling word je als beginnende leerkracht geëvalueerd aan het einde van elk schooljaar. Krijg je een slechte evaluatie, dan volg je een persoonlijk coachingtraject van 120 dagen. Als dat twee keer zonder goed gevolg blijft, kan je ontslagen worden. Dat is echt een korte periode als je bijvoorbeeld in de ‘verkeerde’ klas staat. Het feit dat leraren in opleiding door de coronapandemie geen of weinig stages hebben kunnen doen, helpt ook niet.”

Over de nieuwe cao

  • Blijk van erkenning maar vragen bij praktische uitvoering

Sander: “Persoonlijk vind ik het zeker positief. Hervormingen laten al lang op zich wachten, en het is goed dat er nu ook effectief iets gebeurt. Ik heb ook begrip voor de keuze om niet voor een algehele loonsverhoging te kiezen. Er zijn wel heel wat vraagtekens te plaatsen bij de praktische uitvoering van de verschillende actiepunten uit de cao.”

Sven: “De 15 miljoen euro die wordt vrijgemaakt voor de syndicale vrijstelling bijvoorbeeld, is in principe zeer welkom. "

Hetzelfde geldt voor het budget dat vrijgemaakt wordt voor de werklastvermindering. In de praktijk vinden we echter onvoldoende mensen om deze taken op zich te nemen, waardoor de leraren dit vaak zelf doen. Ik zie niet waar we op korte termijn extra ondersteuning zouden vinden, ook niet met extra budget. Je moet mensen vinden om anderen te kunnen ontlasten.” 

Sander: “Los van het praktische probleem van het vinden van man- en vrouwkracht voor die voorziene ondersteuning, ben ik tevreden met de nieuwe cao.

Het is bijvoorbeeld een blijk van erkenning dat we eindelijk een vergoeding krijgen voor ICT-materiaal, een internetvergoeding en een aangepaste fietsvergoeding.

Dat onze directeurs een loonsverhoging krijgen, vind ik alleen maar terecht.

  • Uitdagingen worden alleen maar groter

Maar als je ziet hoeveel tijd we spenderen aan het plannen van toetsen en taken, lesinhoud en lesvoorbereidingen beschikbaar maken in online systemen, dan stel je je daar vragen bij. Iedereen kijkt ook mee over je rug: leerlingen, ouders en directie. Die ouders en leerlingen worden bovendien steeds mondiger en veeleisender.

De onderwijsinspectie goochelt dan weer met termen die rechtstreeks uit de profitsector komen, zoals kwaliteitscontrole, PDCA (Plan, Do, Check and Act) en ‘checks and balances’. Of die principes zomaar onverkort toepasbaar zijn op het onderwijs, daar heb ik mijn twijfels bij.”

Lees meer in Vakbeweging nr.950:  ' We hebben onszelf moeten heruitvinden als leraar' (pdf)

 

Personalization