Vlaamse regering mist kans op grondige omslag

Na de corona-crisis ging alles veranderen. Er zou een ‘nieuw normaal’ komen. Op basis van de septemberverklaring die minister-president Jambon net uitsprak, moeten we concluderen dat er weinig nieuws onder zon is. En dat de eerste kans op een grondige omslag werd gemist. 

We zien positieve elementen in de septemberverklaring. De verlaagde registratierechten voor een eerste woning en de hogere registratierechten voor een tweede woning bijvoorbeeld. Al is ook hier de kans gemist om een progressief tarief in te voeren.

We stellen vast dat deze Vlaamse regering zegt aandacht te hebben voor de lage inkomens, maar waarom dan vasthouden aan een inefficiënt instrument als de jobbonus en besparen op het meest efficiënte instrument, namelijk het groeipakket? De verlaagde indexatie van het groeipakket is een slecht signaal. Hiermee gaat de Vlaamse regering lijnrecht in tegen wat sociale partners en experten vragen.

En zoals vaker overheerst vooral vaagheid en onduidelijkheid over waar deze Vlaamse regering de overige middelen zal halen en wie dit zal voelen.

Als deze regering wil “doorpakken” om zo van Vlaanderen “de kampioen van het post-coronatijdperk” te maken, zal ze meer tanden moeten laten zien. 

Persbericht 27 september 2021: 'Vlaamse regering mist kans op grondige omslag' (pdf)

Personalization