Werkgelegenheidsconferentie blijft vaag

 

Je kon hier eerder al lezen over de allereerste Werkgelegenheidsconferentie. Op initiatief van de federale regering kwamen sociale partners, vertegenwoordigers van de deelregeringen en middenveldorganisaties op 7 en 8 september samen om na te denken over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Thema van deze eerste editie was ‘harmonieuze eindeloopbanen’.

Moeilijke start

‘Aan het einde verwachten wij concrete voorstellen die niet alleen eindeloopbanen herdenken, maar loopbanen in het algemeen’, klonk het toen bij nationaal secretaris van het ACV Anne Léonard. ‘Wij hopen dat de regering net zo ambitieus is.’

Zo’n vaart liep het vooralsnog niet. ‘Eigenlijk was het van meet af aan onduidelijk wat de precieze bedoeling van de conferentie was’, vertelt hoofd van de ACV-studiedienst Chris Serroyen. ‘Zou het de profileringsbehoefte van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) overstijgen? Diende het enkel als placebo-effect om aanwezigen het gevoel te geven dat de uitdagingen ter harte worden genomen? Die onduidelijkheid bleef ook na de conferentie, niet in het minst door het slotwoord van de minister, even vaag als kort.’

Concrete rapporten

Toch zagen enkele concrete, beknopte rapporten van de werkgroepen met sociale partners het daglicht. Daaruit blijkt overeenstemming over een aantal algemene krijtlijnen, zoals:

  • de nood aan een brede loopbaandiscussie in plaats van een al te enge focus op eindeloopbanen
  • het belang van loopbaanbegeleiding en opleidingskansen gedurende de gehele loopbaan
  • en de noodzaak om in te zetten op de arbeidsparticipatie van andere groepen dan werkzoekenden – zoals langdurige zieken en mensen met een handicap.
Daartegenover staan enkele heikele punten, zoals het recht op een goede afbakening van de arbeidsduur, of de verantwoordelijkheid van ondernemingen tegenover werknemers inzake levenslang leren.

Hoe gaat het nu verder?

‘De nawerking van de conferentie is niet echt duidelijk’, aldus Serroyen. ‘Maar het staat vast dat we de komende maanden niet om een aantal discussies heen kunnen. Bovendien staan de arbeidsmarktdiscussies niet los van de aangekondigde pensioenhervorming.’

Dit artikel verscheen in Visie nr.15.  Lees ook verder in Vakbeweging nr.950:   'Eerste werkgelengheidsconferentie een sof?' (pdf)

Personalization