Sociale partners ondersteunen pleegkinderen en -ouders bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven

Vakbonden en werkgevers bereikten vandaag een akkoord in de NAR over het recht op  klein verlet (omstandigheidsverlof) voor pleegkinderen en pleegouders. In het NAR-advies wordt het pleegkind gelijkgesteld met een gewoon kind binnen de familie. 

'Het ACV is zeer tevreden met dit akkoord want zo kunnen we pleegkinderen en -ouders ondersteunen bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven', stelt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV. 'Nog meer dan het concrete recht op een dag klein verlet, is dit vooral een nieuwe stap richting de volwaardige erkenning van de zo belangrijke pleegzorg. Het is nu aan de regering om dit advies snel om te zetten in wetgeving'. 

Concrete gevolgen zijn bijvoorbeeld het recht op omstandigheidsverlof voor een pleegkind als zijn of haar broer of zus (al dan niet pleeg-) in het huwelijk treedt. Of wanneer de grootmoeder (de moeder van de pleegouder) komt te overlijden. Pleegouders kunnen dan weer rekenen op klein verlet als het pleegkind bijvoorbeeld zijn plechtige communie doet.

Het advies voorziet deze nieuwe rechten voor pleegkinderen waarvan bij aanvang van de plaatsing duidelijk is dat ze minstens 6 maanden in het pleeggezin zullen blijven (langdurige pleegzorg). Als de pleegzorg effectief drie jaar geduurd heeft, blijven deze rechten voor de rest van het leven van het pleegkind. En kunnen pleegouders bijvoorbeeld klein verlet opnemen voor het huwelijk van hun pleegkind. 

Lees het persbericht van 13 juli 2021 'Sociale partners ondersteunen pleegkinderen en -ouders bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven' (pdf)

Personalization