10 dagen rouwverlof bij overlijden kind of partner

Werknemers die een kind, echtgenoot of samenwonende partner verliezen krijgen recht op 10 dagen rouwverlof. Tot op heden waren hiervoor maar 3 dagen recht op betaalde afwezigheid voorzien. 

Het ACV ijvert hier al langer voor en ondersteunde, tegen de zin van de werkgeversorganisaties VBO en Unizo, de wetsvoorstellen in het parlement, oorspronkelijk ingediend door Nahima Lanjri (Cd&V).  

Uitbreiding

Verlies je een kind, echtgenoot of samenwonende partner dan heb je als werknemer voortaan recht op 10 dagen betaalde afwezigheid. Tot nu was dat slechts 3 dagen.

  • De eerste 3 dagen rouwverlof worden opgenomen in de periode tussen het overlijden en de begrafenis.
  • De overige 7 dagen mag de werknemer vrij vastleggen binnen het jaar na het overlijden. Daarbij mag de werknemer voor alle vormen van rouwverlof deze dagen op een later ogenblik opnemen mits akkoord van de werkgever, zonder uiterste datum. 

Ook voor pleegouders

Ook pleegouders krijgen recht op 10 dagen rouwverlof wanneer een pleegkind, dat in het kader van langdurige pleegzorg deel uitmaakt van het gezin, overlijdt. Eveneens binnen het kader van de langdurige pleegzorg krijgt het pleegkind 3 dagen rouwverlof bij het overlijden van een pleegouder.

Bij kortdurende pleegzorg wordt slechts 1 dag rouwverlof voorzien bij het overlijden van een pleegkind. Kortdurende pleegzorg is deze die voor minder dan 6 maanden voorzien wordt.

Vanaf juli 2021

Deze nieuwe regeling treedt in werking in de maand juli van dit jaar.

De exacte datum van inwerkingtreding is afhankelijk van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dat ogenblik krijgen ook werknemers die het afgelopen jaar (pleeg-)kind, partner of samenwonende partner verloren, alsnog recht op de bijkomende dagen pleegzorg.

Auteur: Piet Van den Bergh, ACV-studiedienst

Lees verder over klein verlet

Personalization