Slachtoffers pensioenval mogen compensatie verwachten

©Shutterstock

Nadat het Grondwettelijk Hof de pensioenval veroordeelde, gaat nu ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem onder ACV-druk overstag om de gepensioneerden die daardoor verlies leden, automatisch te compenseren.

Visie berichtte al eerder over het arrest van het Grondwettelijk Hof dat een halt toeriep aan de zogenaamde pensioenval (Visie, 11 maart 2021). Die leidde ertoe dat gepensioneerden met een van belastingen vrijgesteld pensioen (tot 15 500 euro per jaar) bij een minieme bijverdienste, zoals een aanwezigheidsvergoeding van 10 euro, hun vrijstelling verloren en plotsklaps ruim 500 euro moesten ophoesten aan belastingen. Omdat hogere pensioenen niet van dezelfde belastingvermindering genieten, werden de allerlaagste pensioenen getroffen.

Vanaf het aanslagjaar 2020 berekent de fiscus de belastingvermindering op pensioenen anders. Een ‘gering inkomen’ heft de vermindering niet meer op slag op, zodat er van een pensioenval geen sprake meer is. Maar op grond van het arrest van het Grondwettelijk Hof hebben de gepensioneerden die daardoor bij de vorige aanslagjaren (tot 2016) te veel belastingen betaalden, ook recht op een compensatie

Automatische teruggave

Via een zogenaamd ‘verzoek tot ambtshalve ontheffing’ kunnen zij hun verlies recupereren, maar normaal gezien moeten zij daarvoor zelf niets ondernemen. Onder druk van het ACV verklaarde minister Van Peteghem (CD&V) in het parlement dat zijn administratie zal overgaan tot de een ‘gecentraliseerde automatische ontheffing’ van de te veel betaalde belastingen ‘voor de gevallen waarin een pensioen wordt verkregen, gecombineerd met een ander gering inkomen dat geen vervangingsinkomen is.’ Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar — eerder is technisch onmogelijk, klonk het — mogen gepensioneerden die zich in een dergelijke situatie bevinden dus een automatische teruggave van de belastingdienst verwachten.

Gering inkomen

Over de definitie van een ‘gering inkomen’ bestaat nog enige onduidelijkheid. Het arrest van het Grondwettelijk Hof behandelde immers de zaak van een Luikse man die een beperkte aanwezigheidspremie kreeg voor zijn zitting in een adviescommissie, maar is het bijvoorbeeld ook van toepassing op een klein inkomen uit onroerend goed? 

Volgens fiscaal expert bij het ACV Ive Rosseel komt elke bijverdienste tot maximaal een paar honderd euro in aanmerking. Andere inkomensvallen, zoals bijvoorbeeld werkzoekenden die een vergoede opleiding volgen en daardoor nettoverlies leden, kunnen zich dan weer niet rechtstreeks op het arrest beroepen, maar zouden in de rechtbank eventueel op basis van dezelfde gronden in het gelijk kunnen worden gesteld.

Tekst: Simon Bellens

Lees het artikel uit Visie nr. 10 'Minister overstag na grondwettelijk arrest. Slachtoffers pensioenval mogen compensatie verwachten' (pdf)

Personalization