Terugkeer naar de werkvloer komt in zicht

Er wordt volop nagedacht over de manier waarop de terugkeer naar de werkplaats vorm zal krijgen.   Intussen is beslist dat telewerk verplicht blijft tot en met 30 juni 2021.   Om de terugkeer naar het werk vlotter te doen verlopen, heeft men terugkeermomenten in het leven geroepen.

Terugkeermomenten

Deze terugkeermomenten zouden een eerste stap kunnen vormen in de richting van een geleidelijke, meer systematische terugkeer naar de werkvloer vanaf het ogenblik dat de overheid dit op grond van de cijfers mogelijk acht. 

Ze zijn bedoeld om het psychosociaal welzijn van de werknemers en de teamgeest te bevorderen, en mogen vanaf 9 juni ingepland worden.

Het is natuurlijk erg belangrijk om deze beperkte terugkeermomenten veilig te organiseren zodat dat het risico op besmetting op de werkvloer en tijdens de verplaatsing van en naar het werk zo laag mogelijk wordt gehouden.

Hoe deze terugkeermomenten er moeten uitzien en wat de specifieke randvoorwaarden zijn, valt te lezen in een gemeenschappelijke verklaring van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en de Nationale Arbeidsraad.   

Zijn de terugkeermomenten verplicht?

Neen,  werknemers kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan terugkeermomenten. 

Telewerk blijft in principe verplicht tot eind juni, maar het is dus vanaf 9 juni mogelijk om per week 1 terugkeermoment in te plannen. 

Deze terugkeermomenten zouden een eerste stap kunnen vormen in de richting van een geleidelijke, meer systematische terugkeer naar de werkvloer vanaf het ogenblik dat de overheid dit op grond van de cijfers mogelijk acht. 

Hieraan zijn strikte voorwaarden aan verbonden:

  • er mag maximum 20% van de werknemers tegelijk aanwezig zijn
  • of maximum 5 werknemers in kmo's met minder dan 10 werknemers
  • men moet de gangbare regels respecteren, zoals het dragen van een mondmasker, het naleven van de hyghiënmaatregelen, het voorzien van voldoende ventilatie, of social distancing

Verder is het aanbevolen om regelmatig te testen.

Wat na 1 juli?

Tenzij de coronacijfers anders doen beslissen, is telewerk vanaf 1 juli niet langer verplicht en kunnen werkgever vragen om terug voltijds naar kantoor te komen.

Personalization