Nieuw pakket coronamaatregelen in de steigers

De federale regering kondigde op 12 februari een omvangrijk pakket steunmaatregelen, voor zowel bedrijven als werknemers aan.  Intussen zijn enkele van deze maatregelen concreter uitgewerkt in wetteksten.  Wat zijn de belangrijkste nieuwe elementen?

Beschermingspremie variant 2021

Eind 2020 kondigde de RVA een ‘eindejaarspremie’ aan om de tijdelijke werkloosheid van werknemers te compenseren. Voor 2021 maakt men de regeling nu al bekend en die ziet er enigszins anders uit. 

Eigenlijk gaat het nu over een beginjaarspremie met volgende voorwaarden:

  • de premie blijft beperkt tot sectoren die op 1 maart 2021 nog op slot waren
  • je moet in in de periode maart-december 2020 minstens 53 dagen in tijdelijke werkloosheid gestaan hebben
  • het moet gaan om tijdelijke werkloosheid  omwille van overmacht en economische werkloosheid.  De regeling geldt niet voor tijdelijke werkloosheid door medische overmacht.

Het gaat om werknemers in de horeca, vermakelijkheidsbedrijven, bioscopen, congressen en beurzen, kunstsector, fitnesscentra, kermisattracties en pret- en attractieparken, snooker- en biljartzalen. 

De RVA schat dat het om zo'n 94.000 werknemers gaat. 

  • Zij krijgen de premie automatisch via hun vakbond of de Hulpkas uitbetaald.  
  • Kreeg je je premie niet automatisch, dan kan je hem binnen het jaar nog aanvragen via je vakbond of de Hulpkas, althans als je aan de basisvoorwaarden zoals hiervoor opgesomd voldoet.

Voor werknemers met een bruto maandloon tot 2.388 euro per maand  gaat het om een premie van 780 euro. Voor hogere lonen wordt het voordeel geleidelijk afgebouwd om nul te worden vanaf 2.755 euro per maand. Het gaat om brutobedragen. Daar gaat ook nog 15% voorheffing af. En in de eindbelasting normaliter nog meer. 

Halve coronawerkloosheid

Werknemers die een halve dag werken en een halve dag zonder job zitten hebben vandaag geen recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Vanuit onder meer de dienstenchequesector was er vraag om dat op te lossen door tijdelijk halve uitkeringen te voorzien voor die halve dagen. De regering gaat daar nu op in.  De regeling geldt ook voor de sector van het vervoer van leerlingen naar en van de scholen.

De regeling blijft voorlopig beperkt tot 2 sectoren.  Ook uit andere hoeken dringt men aan om halve coronawerkloosheid te kunnen toepassen, onder meer de horecalobby, de werkgevers in de bouw en de schoonmaak vragen hiernaar.

Loonnorm +75%

Een reeks maatregelen om eventuele personeelstekorten op te vangen zijn eerder verlengd tot eind juni 2021. De meeste blijven beperkt tot land-, tuin- en bosbouw, zorgsectoren en onderwijs.

Een van de maatregelen wordt echter aanzienlijk verruimd: tijdelijk werklozen kunnen met behoud van 75% van hun uitkering (bovenop het nieuwe loon) gaan werken in het groen, de zorg en het onderwijs, maar nu ook in alle ‘cruciale sectoren’.

Telewerkvergoedingen

Voor de tussenkomsten in de kosten van telewerk is er inmiddels een nieuwe regeling aangekondigd. 

Zo is er meer de mogelijkheid om het forfait in het tweede kwartaal van 2021 tijdelijk op te trekken tot 144,31 euro per maand.  

Meer info over vergoedingen telewerk op www.hetacv.be/telewerk.

Steun bedrijven

  • Nieuwe opdracht voor de sociale zekerheid:  economische steun

Onder meer de zwaar getroffen reissector en evenementsector krijgen steun vanwege de federale overheid.  Beide sectoren krijgen onder strenge voorwaarden een RSZ-vermindering toegekend.

  • Gereedschapskist tegen naakte ontslagen

Op 22 maart treedt de fameuze Brexitwet in werking. Die beoogt ontslagen te vermijden in bedrijven die door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europe Unie hun personeelscapaciteit moeten verminderen. Zij kunnen gebruik maken van arbeidsduurvermindering, tijdskrediet zonder motief en een soepel systeem van economische werkloosheid. 

Het ACV vraagt al lang dat er ook zo’n gereedschapskist komt voor herstructureringen omwille van de coronacrisis. Met hopelijk nog meer 'gereedschap', in het bijzonder via eindeloopbaanmaatregelen. En dan niet met enerzijds een Brexitbox en anderzijds een coronabox, maar geïntegreerdHet overleg daarover loopt.

Auteur: Chris Serroyen 
Het volledige artikel lees je in Vakbeweging nr.940.

Personalization