Werkbaar werk voor personen met arbeidshandicap vraagt maatwerk

©Shutterstock

Werkbare job niet vanzelfsprekend

Een werkbare job is niet vanzelfsprekend voor wie een arbeidshandicap heeft. Dat blijkt duidelijk uit de cijfers:

  • Amper één op de zeven (15,2%) werknemers met een zware arbeidshandicap
  • Eén op de drie (32,9%) werknemers met een lichte arbeidshandicap heeft werkbaar werk zonder knelpunten.
  • Van de werknemers zonder een arbeidshandicap heeft iets meer dan de helft (54,1%) een werkbare job zonder knelpunten.

Werkbaarheid gaat achteruit

Sinds 2007 gaat de werkbaarheid voor alle werknemers erop achteruit. Werknemers met een arbeidshandicap vormen hierop geen uitzondering. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmeting 2019 van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid die de kwaliteit van jobs van werknemers in kaart brengt. 

Ann Vermorgen, Nationaal Secretaris bij het ACV en voorzitter SERV daarover:

“Mensen met een arbeidshandicap hebben het moeilijker om werk te vinden. Als zij aan de slag zijn, hebben ze jammer genoeg vaak geen werkbare job. Nochtans zijn heel wat bedrijven echt gemotiveerd om mensen met een arbeidshandicap aan te werven en hiervoor de nodige aanpassingen te doen. Alleen kennen ze onvoldoende de vele ondersteuningsmaatregelen die er zijn. Het is aan de Vlaamse overheid om die beter bekend te maken bij de bedrijven en de werknemers."

Maatgericht werk

In navolging van deze resultaten interviewde de Stichting Innovatie & Arbeid ondernemingen die één of meerdere werknemers met een arbeidshandicap in dienst hebben. Ze doen dit vanuit een maatschappelijke en ethische motivatie en streven een weerspiegeling na van de maatschappij op de werkvloer.

In deze ondernemingen krijgen alle medewerkers dezelfde kansen. Uit de interviews blijkt dat deze ondernemingen maatgericht werken en zoeken naar oplossingen wanneer een werknemer - met of zonder arbeidshandicap - een specifieke nood of vraag heeft. Het wettelijke recht op redelijke aanpassingen voor personen met een arbeidshandicap wordt niet als voornaamste motief naar voren geschoven, wel de wens om een goed personeelsbeleid te voeren. 


Meer info

Personalization