Eindelijk duidelijkheid over de coronasteun voor het voorjaar

Na wekenlang treuzelen is er eindelijk meer duidelijkheid over het nieuwe pakket sociaaleconomische coronamaatregelen. Naast de verlenging van bestaande maatregelen kondigde de federale regering ook nieuwe vormen van steun aan. 

Naar gewoonte is er veel aandacht voor steun aan bedrijven en zelfstandigen, maar gelukkig zijn er ook een reeks verlengingen en nieuwe maatregelen voor de werknemers. We beperken ons hier voornamelijk tot de steunmaatregelen voor werknemers.  

⚠️ Opgelet: we baseren ons hier op de communicatie van de federale regering op 12 februari en geven hier slechts de hoofdlijnen van de beslissingen mee. Voor de precieze invulling van de maatregelen is het wachten op de  concrete juridische teksten!  

 1. Coronawerkloosheid en coronaziekte verlengd
 2. Coronawerkloosheid ook voor halve dagen
 3. Beschermingspremie voor tijdelijk werklozen
 4. Verlenging maatregelen volledig werklozen
 5. Verlenging coronapremie in sociale bijstand
 6. Aanpassing regeling telewerkvergoeding
 7. Steun bedrijven en zelfstandigen:  overzicht

Coronawerkloosheid en coronaziekte verlengd

Veruit de belangrijkste maatregel is de verlenging van de coronawerkloosheid of tijdelijke werkloosheid door corona.  Dit bijzondere stelsel zou normaal aflopen op 31 maart, maar is nu opnieuw verlengd tot 30 juni. Gelukkig opnieuw voor alle sectoren.

Wat die bijzondere vorm van tijdelijke werkloosheid precies inhoudt of hoe je het aanvraagt lees je op www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid

Opgelet: dit bijzondere stelsel en bijvoorbeeld de toeslag van 5,63 euro per dag zijn dan wel verlengd, maar op dit moment is nog geen duidelijkheid over:

 • De gelijkstelling voor de vakantie voor 2021 (vakantiegeld en vakantieduur van 2022). 

Die verlenging van de coronawerkloosheid blijft overigens wel gekoppeld aan de verlenging van de 'coronaziekte' tot 30 juni 2021: de ziekte-uitkering blijft zeker tot dan opgetrokken tot minstens het bedrag van de coronawerkloosheid.  

Zie ook:  www.hetacv.be/coronavirus.

Coronawerkloosheid ook voor halve dagen

Vanuit de sector van de dienstencheques was er al lange tijd vraag om ook voor halve dagen te betalen, wanneer bijvoorbeeld de post van de namiddag wegvalt, maar niet die van de voormiddag. 

De regering staat dit voortaan toe voor de sector van de dienstencheques, maar ook voor het leerlingenvervoer van en naar de scholen.

Die maatregel zou zo snel als mogelijk in werking treden en dan lopen tot 30 juni 2021. 

Beschermingspremie voor tijdelijk werklozen

Wie in 2020 minstens 53 dagen tijdelijk werkloos had, kreeg recht op een eindejaarspremie van de RVA, de zogenaamde 'beschermingspremie'. Die regeling wordt niet verlengd.

Wel nam de regering 2 nieuwe maatregelen:

 • Ook de volledig werkloze havenarbeiders en zeevissers gaan die premie eindelijk gestort krijgen, iets waar het ACV al maanden op aandringt.
 • En komt er voor tijdelijk werklozen in 2021 een aangepaste, meer selectieve beschermingspremie onder volgende voorwaarden:
  • enkel voor sectoren die nog gesloten zijn op 1 maart
  • enkel voor werknemers met een brutoloon van minder dan 2.755 euro per maand
  • voor wie minstens 53 dagen tijdelijk werkloos omwille van corona in de periode maart 2020 en januari 2021

De premie bedraagt voor werknemers met een brutoloon tot 2.388 euro per maand 10 euro per dag tijdelijke werkloosheid in januari-maart 2021, en wordt dan geleidelijk verminderd voor werknemers boven de 2.388 euro.

Verlenging maatregelen volledig werklozen

Eindelijk ook goed nieuws voor wat betreft de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de looptijd van de inschakelingsuitkeringen:  beide maatregelen zijn verlengd tot 30 juni 2021.

Ook de soepele regeling voor volledig werkloze kunstenaars is verlengd van 31 maart tot 30 juni 2021.

Tot slot is er enkel nog een versoepeling te melden voor volledig werklozen die een zelfstandig bijberoep startten  in het kader van het stelsel 'springplank voor een zelfstandige'.  Moest je je bijberoep stoppen door de coronacrisis, dan behoud je tot 31 december 2021 je volledige uitkering en dit met terugwerking naar 1 oktober 2020. 

Verlenging coronapremie in sociale bijstand

Vorig jaar voerde de regering een coronapremie van 50 euro per maand in voor gerechtigden op een bijstandsuitkering: leefloon of equivalente steun; inkomensvervangende of integratietegemoetkoming (IVT/IT) voor personen met een handicap ; IGO of IG voor bejaarden.

Er komt nu  een nieuwe verlenging van de coronapremie tot 30 juni 2021. Ook de controle op de verblijfsvoorwaarden voor de IGO/IG voor bejaarden blijft opgeschort tot 30 juni 2021. 

Het ACV vraagt daarbij al van bij het begin van de crisis om de premie ook toe te kennen aan personen in de sociale zekerheid met een lage uitkering.  Dit lag heel lang voor binnen de regering, maar helaas heeft men dit ook nu niet goedgekeurd.

Aanpassing regeling telewerkvergoeding

De fiscus en de RSZ hebben eigen regels om vrijstelling van belastingen, respectievelijk bijdragen toe te staan voor de forfaitaire vergoedingen die werkgevers aan hun telethuiswerkers betalen voor de aanvullende kosten. 

Met de coronacrisis kwamen er aanvullende, soepeler richtlijnen.  De regering nam nu volgende beslissingen voor het fiscale luik:

 • De fiscale coronaregeling wordt structureel gemaakt, dus ook voor na de coronacrisis, met een belastingvrije vergoeding die mag oplopen tot maximum 129,48 euro per maand.
 • Voor april tot juni 2021 wordt dat maximum tijdelijk verhoogd tot 144,31 euro per maand.
 • Werkgevers mogen bovenop belastingvrij kantoormeubelen en -materiaal ter beschikking stellen aan hun werknemers.
 • Idem voor terugbetaling van kosten die de werknemer zelf maakt voor kantoormeubilair en -materiaal.
Minister van Financiën Van Peteghem gaf eerder al aan de fiscale en RSZ-regels op elkaar te willen afstemmen.  Het overleg daarover loopt volop.   Meer info ook op www.hetacv.be/telewerk.

 

Steun bedrijven en zelfstandigen

Daarnaast is er nog een uitgebreid steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen, met onder meer:

 1. Steun aan ondernemingen: verlenging van de financiële steunmaatregelen en invoering van nieuwe maatregelen
 2. Loonkostsubsidie wordt uitgebreid van de reis- naar de evenementsector, met inbegrip van de culturele en 'huwelijkssector'
 3. Maatregelen naar zelfstandigen:  verlenging steun en nieuwe maatregel in de werkloosheidsverzekering (springplank naar zelfstandige), zie 'Volledige werkloosheid'.
 4. Flexibiliteit voor eventuele personeelstekorten in essentiële sectoren:  verlenging en verruiming
 5. Transformatiefonds:  nieuw investeringsfonds om de solvabiliteit van ondernemingen te versterken
 6. Steun aan sociale hulp, met onder meer verhoogde steun aan de OCMW's voor specifieke doelgroepen (daklozen, jongeren, ...) en verhoogd terugbetalingspercentage voor het leefloon
Auteur:  Chris Serroyen
Meer lezen? Je vindt in een uitgebreider artikel in de volgende Vakbeweging.  Die verschijnt op 24 februari 2021.

Personalization