Recht op betaald vaccinatieverlof

ACV gaf samen met de andere sociale partners in de Nationale Arbeidsraad op vrijdag 5 februari een positief advies om een wettelijk recht op betaald verlof voor vaccinatie te voorzien. Deze wettelijke regeling zal wellicht eind maart in werking treden. We dringen er daarbij ook op aan dat ook personen in een opleiding op de werkvloer recht krijgen op dit verlof.

De nodige tijd

Werknemers krijgen de nodige tijd om zich te laten vaccineren. Hoeveel tijd dit precies is, hangt af van de tijd nodig om zich te verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, zich effectief te laten vaccineren, en terug te keren. Normaliter zal dit slechts een gedeelte van de werkdag in beslag nemen. De werknemer krijgt voor die nodige tijd zijn normale loon doorbetaald. 

Bewijs

De werknemer moet het recht op de betaalde afwezigheid staven met de bevestiging van de afspraak door het vaccinatiecentrumAlleszins mag de werkgever geen attest van effectieve vaccinatie vragen, aangezien dit een medisch gegeven is. Uiteraard moet het vaccinatieverlof wel gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. 

Bovendien moet de werknemer zijn werkgever onmiddellijk verwittigen van zijn afwezigheid, zodra hij het tijdslot ontvangt waarop hij zich kan laten vaccineren.

Alternatieven

Wellicht zullen burgers die zich wensen te laten vaccineren, minstens in bepaalde gevallen de mogelijkheid krijgen hiervoor een alternatieve datum te kiezen. De sociale partners spraken hierbij af dat de werkgever ook in dergelijke gevallen geen druk mag leggen op de werknemer om zich buiten de werkuren te laten vaccineren.

'We zijn tevreden met deze regeling, die maakt dat werknemers zich zonder loonverlies kunnen laten vaccineren. Daarmee zorgen we er samen voor dat we deze pandemie zo snel mogelijk achter ons kunnen laten', besluit Mathieu Verjans, Nationaal Secretaris ACV.


Auteur: Piet Van den Bergh

Personalization