Nieuwe NMBS-tarieven: adviezen sociale partners

Op 1 februari 2021 stijgen de tarieven van de NMBS. De prijzen van de abonnementen voor woon-werkverkeer gaan met 1,95% omhoog. Ook voor rittenkaarten stijgt de prijs, al valt die verhoging te omzeilen als reizigers deze producten digitaal aankopen in plaats van op papier. Er komt dus een prijsverschil tussen duurdere papieren en goedkopere digitale vervoersbewijzen. Er is ook positief nieuws vanop het mobiliteitsfront. Met de Brupass XL wordt alvast een eerste stap gezet naar een betere integratie van alle vormen van openbaar vervoer.

De vakbonden en werkgevers in de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven gaven hun advies over deze en andere mobiliteitsontwikkelingen.

NMBS:  stijging persoonlijke bijdrage

Voor werknemers, die niet kunnen genieten van kosteloos woon-werkverkeer met de trein via de 80/20-regeling, zal de eigen bijdrage in de kost van het treinabonnement groter worden. Hun persoonlijke bijdrage zal stijgen van 30% naar 33,5%.

De wettelijk verplichte werkgeversbijdrage bedraagt dan nog maar 66,5% van de kost van een abonnement. In juli 2019 bedroeg die nog 70%. We schatten dat ongeveer 30 à 40% van de werknemers zelf uit eigen portemonnee de abonnementskost voorschiet, een deel van hun treinabonnement betaalt en bijna ook altijd zelf opdraait voor de kost van het voor- en natransport tot aan de opstaphalte van het openbaar vervoer. 

De sociale partners vragen verder:

  • dat jongeren die alternerend werken en leren, kunnen blijven genieten van een schoolabonnement
  • om toegankelijke verkoopkanalenvoor het stimuleren van het digitaal aankopen van tickets valt iets te zeggen, maar de NMBS moet zich realiseren dat niet elke pendelaar beschikt over de nodige digitale vaardigheden.
  • beter in te spelen op fiets en telewerk in nieuwe beheersovereenkomst.  Dat men opnieuw moet betalen voor de fiets op de trein is een spijtige zaak
  • dat er een realistische stiptheidsdoelstelling komt
  • dat eenvoud en gebruiksgemak centraal komt te staan in het tarievenbeleid, met name door een uniform tarievenbeleid voor het openbaar vervoer in het geheel in te voeren

Goed nieuws: Brupass XL

De sociale partners vragen ook een betere integratie van alle vormen van openbaar vervoer.  

Een stap in de goede richting is de Brupass XL. Na jaren van moeizame onderhandelingen tussen de NMBS, TEC, MIVB en De Lijn wordt het vanaf 1 februari 2021 mogelijk om met 1 vervoersbewijs trein, tram, bus of metro te nemen tot gemiddeld 11 kilometer buiten de Brusselse gewestgrenzen. Tot nu had je voor een traject vanuit de rand naar Brussel vaak twee tickets of abonnementen nodig voor een korte verplaatsing van enkele kilometers.

De sociale partners juichen dit initiatief toe omdat het pendelaars uit hun auto kan lokken. Het mag hier niet bij blijven. De openbaarvervoerbedrijven en de verschillende overheden moeten nog meer stappen zetten in de richting van een tariefintegratie van het openbaar vervoer.

Meer mobiliteitsrechten voor werknemers 

Het ACV vindt dat fietsen en openbaar vervoer ook interessant moeten gemaakt worden door elke werknemer een recht te geven op een wettelijke verplichte fietsvergoeding en kosteloos openbaar vervoer.

We pleiten al lang voor een verplichte 80/20-derdebetalersregeling voor alle vormen van openbaar vervoer, waarbij de regio’s ook bijdragen in een derdebetalersregeling voor metro, tram en bus. Zo maken we kwalitatief en beter geïntegreerd openbaar vervoer kosteloos voor werknemers.

Auteur:  Koen Repriels.  Lees het volledige artikel in Vakbeweging nr.937
Of lees verder over vervoerskosten.

Personalization