Nieuw:  overzicht bedragen sociale uitkeringen

Het ACV verzamelt stelselmatig en systematisch de bedragen sociale uitkeringen en dit voor álle takken arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Die gekende 'groene blaadjes' zijn nu aangepast. Vanaf 1 januari veranderen immers een aantal van de bedragen.

Hoe hoog is jouw uitkering? 

In België kan je uitkeringen en vergoedingen aanvragen. Daarnaast heb je soms recht op bijstand of bijstandsuitkeringen.

Deze tegemoetkomingen zijn er dankzij onze sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Het socialezekerheidssysteem is op zijn beurt gebaseerd op de betaling van sociale bijdragen op beroepsinkomsten.

De hoogte van de uitkeringen wordt regelmatig aangepast. Bijvoorbeeld door een indexering of overheidsmaatregelen. 

Aanpassingen op 1 januari 2021

Op welke uitkering heb jij recht? 

Ga het voor jezelf na in het nieuwe overzicht van sociale uitkeringen (pdf).

 

 

 

Personalization