'UBER-chauffeurs zijn geen zelfstandigen'

©Shutterstock

De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) van de FOD Sociale Zekerheid stelt dat de arbeidsvoorwaarden van UBER zijn onverenigbaar zijn met de kwalificatie als zelfstandige.   Chauffeurs bij UBER kunnen dus niet als zelfstandige beschouwd worden, maar moeten als werknemer behandeld worden.

UBER is werkgever

Begin juli 2020 dient een zelfstandige UBER-chauffeur een dossier in bij de CAR. Hij wordt daarbij ondersteund door ACV United Freelancers, ACV Transcom en het Collectif des Travailleurs du Taxi.  De chauffeur zegt zichzelf niet als zelfstandige te beschouwen.  UBER legt hem immers arbeidsvoorwaarden en -regels op.

Na grondig onderzoek brengt de Commissie van de FOD Sociale Zekerheid eind december 2020 haar beslissing uit  en geeft de chauffeur gelijk.  Daarnaast onderzocht de Commissie ook de juridische constructie waarin de chauffeursdiensten worden verleend (contractuele betrekkingen met UBER, met BPRA Belgian Platform Rider Association, met de vervoerde klanten/passagiers, …).

Gezien de nauwe banden tussen deze verschillende contracten beschouwt de Commissie BPRA en UBER bv beiden als werkgevers van de verzoeker.   Overigens besliste een Franse rechtbank eerder in 2020 ook al dat UBER-chauffeurs werknemers zijn.

Werknemers in dienst nemen

We verwachten nu van UBER om deze beslissing uit te voeren, en dus de chauffeur voortaan als werknemer in loondienst te betalen.

Sowieso moet UBER, net als andere platforms, zijn werknemers in dienst nemen volgens een kwalificatie die in overeenstemming is met de realiteit van het werk.

Je kan niet van twee walletjes eten.

 • Ofwel zijn de dienstverleners echte freelancers die zelf hun prijzen en interventievoorwaarden kunnen bepalen, hun klanten zelf kiezen en door hen worden gekozen, factureren, hun klantenbestand beheren en uitbouwen, hun dienstverlening naar eigen inzicht organiseren en personaliseren, ...
 • Ofwel is het UBER die de dienstverlening organiseert, de prijzen en de regels bepaalt, de chauffeurs controleert en bijstuurt. Maar dan moeten de chauffeurs wel als werknemers in loondienst behandeld worden.  

Discussie arbeidsrelatiewet

Dit besluit zal ongetwijfeld het debat voeden dat de regering wil opstarten over de evaluatie en eventuele aanpassing van de arbeidsrelatiewet (zelfstandigen/werknemers), en haar engagement om goede werkomstandigheden en een betere sociale bescherming voor de platformwerknemers te bieden.

Lees het volledige persbericht van 13 januari 2021:  Arbeidsvoorwaarden van UBER zijn onverenigbaar met de kwalificatie als zelfstandige (pdf)

 

Contactpersonen: 

 • ACV United Freelancers: Martin WILLEMS, 0491 29 84 78
 • ACV Transcom: Lorenzo MARREDDA, 0476 31 83 87
 • Collectif des Travailleurs du Taxi: Michaël ZYLBERBERG, 0496 61 41 07 

Wie is wie: 

 • ACV United Freelancers is de ACV-afdeling voor zelfstandigen (in hoofdberoep en bijberoep), platformwerkers en andere freelancers
 • ACV Transcom is de beroepscentrale van het ACV voor alle werknemers uit de transport-, telecom- en logistieke sector.
 • Het Collectif des Travailleurs du Taxi (C.T.T.) is een vereniging voor werknemers in het personenvervoer
 • De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid en staat ter beschikking van werknemers die duidelijkheid willen over hun statuut of twijfelen of ze als schijnzelfstandige of schijnwerknemer aan de slag zijn. Op vraag onderzoekt de Commissie de arbeidsrelatie en vervolgens beslist ze of de vragende partij werknemer in loondienst of zelfstandige is.  
  In de Commissie zetelen vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Personalization