Thuiswerk moet strikter opgevolgd worden

 

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk roepen zowel werkgevers als werknemers op om de maatregel van het thuiswerk strikt na te leven.  Tenzij dit onmogelijk is door van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening, is telethuiswerk momenteel immers nog steeds verplicht in elke onderneming.

Belangrijke preventiemaatregel

De maatregel van het telethuiswerk prevaleert boven de andere preventiemaatregelen doordat elke risico op besmetting op het werk wordt uitgeschakeld. Deze maatregel neemt het risico weg aan de bron. Daarnaast laat het telethuiswerk ook toe om overvolle treinen, bussen, trams en metro’s met pendelaars van en naar het werk te vermijden.

Wettelijke verplichting

Ook al kan het werk op de werkvloer zo georganiseerd worden dat alle preventiemaatregelen (zoals 'social distancing') dan nog is het niet toegelaten om zich naar deze werkvloer te begeven. Het is momenteel geen keuze van de werkgever om zijn werknemers al dan niet te laten telethuiswerken.  Het gaat hier om een wettelijke verplichting om te telethuiswerken daar waar dat mogelijk is.

De werkgever moet het werk dus organiseren in functie van deze verplichting.

Als het werk volledig thuis kan gebeuren, dan moet ook volledig van thuis uit gewerkt worden.

Cijfers doen dalen

Enkel als iedereen zowel op als buiten het werk de maatregelen maximaal naleeft, zullen de cijfers terug dalen. De sociale partners roepen dan ook zowel werknemers als werkgevers op om vol te houden, in het belang van iedereen.

Zie ook: FOD Waso.

 

Personalization