Ontvang je een aanvullend pensioen? Vul de tevredenheidsenquête in!

©Shutterstock

 

Meer transparantie

Het ACV is altijd een grote voorvechter geweest voor meer transparantie op het vlak van aanvullende pensioenen. 

Het huidige regeerakkoord en de minister van Pensioenen hebben transparantie en in het bijzonder transparantie van de kosten op de beleidsagenda gezet.

Om een zicht te krijgen op wat dit betekent op het terrein voert de toezichthouder op de tweede pijler FSMA een tevredenheidsonderzoek over aanvullende pensioenen. 

Doe mee!

Ontvang jij een aanvullend pensioen?  Laat ons weten of je tevreden bent. Vul de enquête nu in!

De bevraging duurt maar enkele minuten!  Ze bestaat uit 3 hoofdvragen:

  • Krijg je als werknemer voldoende info?
  • Heb je zicht op de ingehouden kosten?
  • Heb je zicht op het pensioenbedrag dat je gaat krijgen?

Dank alvast voor je deelname!  Je helpt ons en de FSMA een beeld te krijgen op jullie welbevinden.  De resultaten worden doorgespeeld naar het beleidsniveau.

Vul de enquête nu in!

Meer info?  Ga naar Aanvullend pensioen 

 

Personalization