Coronamaatregelen november 2020

 

 

 

De federale regering heeft naar aanleiding van de verstrengde COVID-maatregelen op 6 november een akkoord bereikt over een reeks bijkomende steunmaatregelen naar bedrijven, zelfstandigen, werknemers en kwetsbare groepen. Voor in totaal 1,5 miljard euro in 2020 en een 0,5 miljard in 2021. 

️ Opgelet:  je vindt hier een samenvatting op basis van de regeringsmededelingen. Dit moet verder uitgewerkt worden in wetten en Koninklijke Besluiten.  De details kunnen dus nog wijzigen!  Alle actuele maatregelen en info over onze dienstverlening vind je op www.hetacv.be/coronavirus   - laatste update: 23 november 2020.

Lees verder:

Verlengingen en extra’s voor werknemers

 • Coronawerkloosheid 

Deze verbeterde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt niet langer beperkt tot hard getroffen sectoren en bedrijven, maar is opnieuw veralgemeend, met terugwerking vanaf 1 oktober. En dit alvast tot 31 maart 2021. Een eventuele nieuwe verlenging na 31 maart 2021 wordt niet uitgesloten.

Het verbeterde statuut wordt ook behouden tot 31 maart 2021, dus: 70% van het begrensde loon + een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag, met behoud van de verlaagde bedrijfsvoorheffing (15%). 

Ook de cumulmogelijkheid van pensioen en tijdelijke werkloosheid wordt zolang behouden.  En wat met de gelijkstelling van die dagen tijdelijke werkloosheid voor de jaarlijkse vakantie?  Die wordt alvast verlengd tot 31 december 2020.  Het ACV ijvert intussen voor een verlenging tot 31 maart 2021.

 • Economische werkloosheid

Dat betekent dat de nieuwe cao nr. 148 van de Nationale Arbeidsraad (NAR) voor de economische werkloosheid voor bedienden voorlopig zonder voorwerp wordt. Bedrijven die in oktober of november al aanvragen economische werkloosheid deden voor hun arbeiders en/of bedienden kunnen die eenvoudig omschakelen naar coronawerkloosheid.

Voor werknemers die toch in economische werkloosheid komen, blijven de toegangsvoorwaarden voor de RVA-uitkering versoepeld tot 31 maart 2021: 1 dag tewerkstelling volstaat.

 • Volledige werkloosheid van erkende zeevissers en havenarbeiders

In dezelfde beweging wordt voor de volledige werkloosheid van erkende zeevissers en havenarbeiders de verhoging van het berekeningspercentage (65% in plaats van 60% van het loon) doorgetrokken tot 31 maart 2021).

 • Seizoensarbeiders

Het recht op coronawerkloosheid wordt uitgebreid tot seizoenarbeiders in land- en tuinbouw die in België aankomen en in quarantaine moeten.

 • Ziekte-uitkering

De verlenging van de coronawerkloosheid leidt automatisch ook tot een verlenging van de verbetering van de ziek-te-uitkering (minstens zo hoog als de uitkering voor coronawerkloosheid), dus in elk geval tot 31 maart 2021.

 • Coronawerkloosheid voor opvang kinderen

Het nieuwe recht op coronawerkloosheid voor de opvang van kinderen bij sluiting van de school, de kinderopvang of de instelling; of voor kinderen die thuis in quarantaine moeten, wordt ook verlengd tot 31 maart 2021. 

Je kan het ook opnemen als je kind van thuis uit digitaal onderwijs moet volgen.

  Het kan maar door 1 ouder tegelijk worden opgenomen.  Ook hier bedraagt de uitkering 70% van het begrensde loon + 5,63 euro per dag, met slechts 15% bedrijfsvoorheffing.  De gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie is voorlopig maar voorzien tot 31 december 2020.

  • Aanvullend pensioen

  De maatregel voor de doorbetaling van de premies voor aanvullend pensioen bij tijdelijke werkloosheid zou worden verlengd tot 31 maart 2021. 

  • Werkloosheid

  De bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en van de looptijd van de inschakelingsuitkeringen wordt verlengd voor de maanden oktober-december 2020.

  Voor artiesten worden verbeteringen in de volledige werkloosheid (wet van 15 juli 2020) verlengd tot 31 maart 2021.

  • Federaal zorgpersoneel

  De federale regering komt nog dit jaar eenmalig met een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto (voor wie voltijds werkt) over de brug voor het personeel van alle ziekenhuizen. Wie deeltijds werkt krijgt het bedrag in verhouding tot de arbeidsduur. 

  Daarnaast geeft de federale regering ook nog de eerder aangekondigde consumptiecheque van 300 euro voor al het personeel in de federale gezondheidssector. Die kunnen besteed worden tot eind 2021.

  Extra steun voor meest kwetsbaren

  Er komen ook extra maatregelen ter ondersteuning van wat de regering de 'kwetsbare groepen' noemt.

  • De premie van 50 euro per maand voor bijstandsgerechtigden (leefloon, IGO of inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap) wordt verlengd in 2021. Dit komt dan bovenop de aangekondigde verhoging met 2,58% van de bijstandsminima zelf vanaf 1 januari 2021.
  • De controle door de postbodes op de verblijfsvoorwaarde (maximum 29 dagen per jaar in buitenland vertoeven) voor bejaarden met IGO blijft opgeschort.
  • De verhoogde tussenkomst van de federale overheid (plus 15 procentpunt) in de OCMW-uitgaven voor het leefloon wordt na 2020 verlengd.
  • Voor kwetsbare groepen (niet enkel bijstandsgerechtigden) wordt 75 miljoen euro opzijgezet voor extra maatregelen in 2020, in overleg met 'de actoren op het terrein'. 

   Verhelpen van personeelstekorten

   Tegelijk worden, zoals in het voorjaar, opnieuw een aantal maatregelen genomen om personeelstekorten voor essentiële activiteiten te verhelpen.  Deze lopen allen tot 31 maart 2021.

   • Opnieuw een verhoging van het maximum vrijwillige overuren tot 220 uur in de zogenaamde essentiële sectoren: geen belastingen of bijdragen, maar ook geen overloon.
   • Het vergemakkelijken van de detachering van werknemers naar een andere werkgever in de zorgsector, het onderwijs of de contactopsporing.
   • De inschakeling van gepensioneerden in de essentiële sectoren, met behoud van het pensioen, ook voor vervroegd gepensioneerden.
   • Mogelijkheid voor tijdelijk werklozenSWT’ers en personen met een onderbrekingsuitkering van de RVA om met behoud van 75% van hun uitkering te werken in de land-, tuin- en bosbouw, het onderwijs, zorg en contactopsporing.
   • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg, onderwijs en contactopsporing. 
   • Een verhoging van de plafonds voor cumul van het leefloon met inkomsten uit seizoenarbeid.
   • Een verhoging van de plafonds voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studietoelage.
   • Een verlenging van de schadevergoeding voor overlijden van vrijwilligers in de zorg en opnieuw de toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten. 

   Alle info op www.hetacv.be/coronavirus.

    

   Personalization