Sociale verkiezingen, belangrijker dan ooit

Maandag 16 november starten  de sociale verkiezingen. Tot en met 29 november kunnen werknemers hun afgevaardigden kiezen voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk en voor de Ondernemingsraad. Het belang van deze verkiezingen en van goed sociaal overleg in ondernemingen is nu groter dan ooit. 

Belangrijker dan ooit

Veilig en gezond werken. Goede afspraken voor medewerkers die in quarantaine zijn. Oplossingen voor ouders die zich geconfronteerd zien met opvangproblemen… De voorbije maanden hebben onze afgevaardigden alles op alles gezet om binnen goed overleg heel veel vragen en problemen op te lossen”, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans

Dankzij ons systeem van sociale verkiezingen hebben onze afgevaardigden een sterk mandaat van hun collega’s om hierover het gesprek met de directie in hun onderneming op te nemen”.

Daarom is een sterke participatie aan de verkiezingen ook heel belangrijk. “Het stemt me dan ook heel tevreden dat het ACV heeft kunnen afdwingen dat uitzendkrachten ook stemrecht krijgen. Dat is een absolute primeur!” 

Tegelijk hebben de sociale partners ervoor gezorgd dat in de huidige moeilijke omstandigheden maximaal per brief of elektronisch kan gestemd worden.

Ga stemmen!

Het ACV roept iedereen op om zijn stem uit te brengen.

In totaal zijn er nationaal 11.105 verkiezingsprocedures opgestart. 3.972 voor de Ondernemingsraad en 7.133 voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.  Van deze verkiezingen zijn er 1.622 in Brussel, 6.903 in Vlaanderen en 2.580 in Wallonië. 3.274 verkiezingen situeren zich in de non-profit, 7. 831 in de profit. 1.958.403 werknemers verkiezen een Comité.  1.726.028 medewerkers kunnen ook stemmen voor de Ondernemingsraad. 

59.274 werknemers zijn kandidaat voor het ACV. Waarvan 32.806 voor de Comité-verkiezingen en 26.468 voor de ondernemingsraad. 40% van hen waagt voor het eerst hun kans als kandidaat.

Overzicht van de resultaten in 2016ACV haalt opnieuw absolute meerderheid (pdf, Vakbeweging nr.845)

Persbericht van 13 november 2020:  Sociale verkiezingen, belangrijker dan ooit (pdf)
 

Personalization