Federaal regeerakkoord: opluchting en grote verwachtingen

Shutterstock

 

Het Nationaal Bestuur van het ACV evalueerde deze ochtend het federale regeerakkoord. Het ACV is opgelucht dat er eindelijk een nieuwe federale regering is. Te meer omdat de omstandigheden geen politieke onzekerheid meer toelaten.

Deze regering vormt een positieve stijlbreuk in vergelijking met de vorige door meer aandacht te tonen voor de zorgen van mensen. Deze stijlbreuk vertaalt zich in de verzekerde financiering van de sociale zekerheid en de waardering voor de medewerkers in de gezondheidszorg. In de eerste stap naar de verhoging van de minimumpensioenen. In het regeringsplan om te investeren in de economie en de klimaattransitie.  In de uitgestoken hand naar de sociale partners. Het sociaal overleg van de voorbije maanden om de corona-epidemie aan te pakken op interprofessioneel  en ondernemingsniveau strekt tot voorbeeld.

Tegelijk verwacht het ACV dat de regering een aantal grote verwachtingen van de samenleving zal inlossen om zo de sociale cohesie en het samenleven te bevorderen:

  • rechtvaardige fiscaliteit
  • sterke sociale zekerheid
  • werkbaar werk
  • eindeloopbaan en pensioen
  • sterke openbare diensten
  • strijd tegen sociale dumping
  • bijstand aan de meest kwetsbaren zoals mensen zonder papieren
  • ...

Het ACV zal systematisch het gevoerde beleid beoordelen. Te beginnen met de beleidsnota’s van de verschillende ministers.

Lees het persbericht van 6 oktober 2020: Federaal regeerakkoord: opluchting en grote verwachtingen (pdf)

Personalization