Acties 28 september voor betere uitkeringen!

 

Want uitkeringen verdienen de volle aandacht (ook van de werkgevers en politici)

Omdat de werkgeversorganisaties weigeren de ‘welvaartsenveloppe’ te gebruiken waarvoor ze dient, voeren de 3 vakbonden actie. Die enveloppe bevat een vast budget waarmee de sociale gesprekspartners (met goedkeuring van de regering) werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen in geval van arbeidsongeval en beroepsziekten kunnen verhogen bovenop de normale indexatie. Met andere woorden, met de welvaartsenveloppe worden de uitkeringen aangepast aan de welvaartstoename.

De werkgevers willen dit debat voor een zoveelste keer koppelen aan onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord 2021-2022 (IPA). Zo wordt de welvaartsenveloppe dus gebruikt voor an dere zaken waarvoor ze niet dient. En blijven de mensen met een uitkering opnieuw in de kou staan.

Voor het ABVV, het ACV en de ACLVB zijn uitkeringen geen kinderspel!

 • Wij eisen van de werkgevers dat zij een eerlijke houding aannemen wat betreft de welvaartsenveloppe
 • En omdat de strijd tegen armoede voor ons een absolute prioriteit is, leggen we de regeringsonderhandelaars voor om:
  • alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens;
  • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand in te voeren;
  • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen te handhaven, ook voor artiesten;
  • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid te garanderen;
  • de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg te garanderen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept op om op 28 september de acties in het hele land te versterken.

Wij benadrukken dat deelnemen altijd moet gebeuren volgens de geldende gezondheidsmaatregelen. Kan je er fysiek niet bij zijn? Volg dan de communicatie op onze sociale media en draag zo je steentje bij.

De acties worden regionaal georganiseerd.   Voor meer info kan je de Facebookpagina van je verbond volgen:

Download het pamflet Acties 28/09 in pdf:  Nederlands - tweetalig NL/FR.

Personalization