Update corona-ouderschapsverlof

©Shutterstock

De regeling corona-ouderschapsverlof werd nog wat aangepast.  Wat verandert er juist en wat impliceert het voor jouw situatie?  

Aanpassingen corona-ouderschapsverlof

  • Verlenging tot 30 september

Het corona-ouderschapsverlof kan onder dezelfde voorwaarden opgenomen worden tot 30 september 2020. 

Komen in aanmerking:  alle ouders met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar, een kind of volwassene met een handicap die geniet van een erkende dienstverlening of behandeling, of, indien dit niet het geval is, een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar, werd.

De voorwaarden blijven dezelfde: je moet één maand in dienst zijn bij je werkgever en je hebt een akkoord nodig van je werkgever.  Je kan dit opnemen onder de vorm van 1/5 als je voltijds werkt, of als een vermindering tot een ½ als je minstens 75% werkt.

Wil je je corona-ouderschapsverlof verlengen tot 30 september? Vraag dit alvast aan bij je werkgever.  Het zal binnenkort mogelijk zijn dit ook bij de RVA te doen.

  • Verbeteringen voor alleenstaanden en ouders van een kind met een handicap.

Het corona-ouderschapsverlof kon tot nog toe enkel halftijds of in 1/5 opgenomen worden. Vanaf 1 juli kan het ook voltijds voor alleenwonende ouders, die enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste, en ouders van een kind met een handicap

Het bedrag van de onderbrekingsuitkering wordt voor hen bovendien verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel beperkt tot de hoogte van je loon. Je kan dus geen hogere uitkering krijgen dat het loon dat je zou hebben ontvangen indien je geen corona-ouderschapsverlof had genomen. 

Lees de volledige regeling na op www.hetacv.be/corona-ouderschapsverlof.


Wat met de Vlaamse aanmoedigingspremie?

De Vlaamse overheid heeft beslist om geen aanmoedigingspremies toe te kennen voor het corona-ouderschapsverlof.

Wat is nu het interessants voor jou?  Corona-ouderschapsverlof zonder aanmoedigingspremie opnemen zonder aanmoedingspremie; of gewoon ouderschapsverlof met de toeslag:  check het hierna in de vergelijkende tabel!

  • Uitkering corona-ouderschapsverlof is iets lager...

Tenzij je recht heb op de verhoging met 50%, zal je uitkering voor het corona-ouderschapsverlof iets lager zijn dan voor het gewone ouderschapsverlof, verhoogd met de Vlaamse aanmoedigingspremie. Vergelijk in de tabel de bedragen voor het corona-ouderschapsverlof en 'gewoon' ouderschapsverlof met Vlaamse aanmoedigingspremie

  • ... maar telt niet meer voor je krediet ouderschapsverlof en aanmoedigingspremie

Anderzijds heeft het corona-ouderschapsverlof het voordeel dat je je rechten doorlopen. Neem je corona-ouderschapsverlof, dan wordt dit niet afgetrokken van je 

  • krediet gewoon ouderschapsverlof:  equivalent 4 maanden voltijds per kind
  • Vlaams aanmoedigingsverlof: 12 maanden

Wil je nadien nog ouderschapsverlof opnemen, dan neem je nu dus beter eerst corona-ouderschapsverlof op.

Vergelijk in onderstaande tabel de bedragen voor 

  • corona-ouderschapsverlof ('Corona')
  • ouderschapsverlof + Vlaamse aanmoedigingspremie ('Gewoon')

Ouderschapsverlof-aanmoedigngspremie

* Cijfers in rood: het verhoogde bedrag voor de uitkering corona-ouderschapsverlof van alleenstaanden of ouders van kinderen met een beperking

 

Wat met tijdskrediet?

Kan je aansluitend op je corona-ouderschapsverlof in tijdskrediet stappen?  Afgaand op de huidige wetgeving is dat mogelijk.

De regeling corona-ouderschapsverlof voorziet immers zelf dat in bepaalde gevallen een tijdskrediet kan worden verdergezet na het corona-ouderschapsverlof. Ook een Europese Richtlijn stelt dat alle rechten die bestaan op het ogenblik van het ingaan van een ouderschapsverlof, ook na het ouderschapsverlof moeten uitgeoefend kunnen worden.

Het ACV heeft de FOD WASO gevraagd om dit zo snel mogelijk te bevestigen.

Personalization