Werkgevers zeer streng aanpakken op zwartwerk jobstudenten

 
Uit onderzoek van uitzendkantoor Randstad blijkt dat 1 op 5 studenten in het zwart zou werken. Dit is zeer verontrustend, want doordat werkgevers geen contract geven, hebben deze jobstudenten hebben geen enkele bescherming als er zich bijvoorbeeld een ongeluk voordoet.

Uit de dienstverlening voor jobstudenten (ISA, Infolijn Studentenarbeid) merkt Jong ACV trouwens dat ook andere motieven spelen bij malafide werkgevers. Zwartwerk is vaak slechts één element van misbruik van jobstudenten. Het niet geven van een wettelijk verplicht contract en arbeidsreglement maakt van jobstudenten compleet rechteloze medewerkers. Die op afroep kunnen ingezet worden, zonder vast uurrooster of zonder een minimale arbeidsduur. Vaak wordt dan ook nog een loon onder wat wettelijk verplicht is betaald en worden bijvoorbeeld regels over betaalde feestdagen compleet genegeerd. Niet alleen de jobstudent is hiervan het slachtoffer, maar deze sociale dumping zet ook reguliere jobs enorm onder druk.

Jong ACV roept dan ook op om controles op zwartwerk sterk op te voeren en werkgevers die zwartwerk organiseren hiervoor zeer streng aan te pakken. Tegelijk moet ook de evaluatie gemaakt worden van de jarenlange versoepeling van de regels, want dit heeft duidelijk niet geleid tot minder misbruiken.

Persbericht 11 juni 2020: Werkgevers zeer streng aanpakken op zwartwerk jobstudenten (pdf)

Personalization