Volledige bevallingsrust:  nieuwe regeling op komst!

 

Ook zieke, tijdelijk of volledig werkloze en van werk verwijderde werkneemsters zullen voortaan van volledige periode bevallingsrust kunnen genieten.

De Commissie Sociale Zaken keurde op 26 mei een wetsvoorstel van Nahima Lanjri goed dat zwangere werkneemsters die ziek worden, op tijdelijke of volledige werkloosheid terugvallen of van het werk verwijderd worden, recht geeft op hun volledige bevallingsrust.

De periodes van afwezigheid op het werk door bijvoorbeeld ziekte of tijdelijke werkloosheid zullen niet langer worden afgetrokken van hun bevallingsrust. Tenzij de effectief pre-natale rust werd opgenomen, krijgen ook deze werkneemsters nu 14 weken post-natale rust.

Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd. Dat zal gebeuren in de volgende plenaire zitting van het parlement gebeuren op 4 juni. De wet zal dan in werking treden vanaf 1 maart 2020 en dit voor onbepaalde duur. Werkneemsters van wie de bevallingsrust sedert 1 maart 2020 werd ingekort, zullen een regularisatie ontvangen van de mutualiteit.

 

Personalization