Rerum Novarum 2020: kiezen voor de vernieuwing van dingen

     

Dit opiniestuk van Marc Leemans verscheen in Vakbeweging nr.925.

Covid-19 zorgt voor een keerpunt. Velen beseffen opnieuw hoe belangrijk sociale bescherming is. Van gezondheidszorg, over werkloosheidsvergoeding en arbeidsbescherming, tot steun aan zelfstandigen met een kleine zaak. Men ziet weer hoe essentieel het is om een krachtige, doeltreffende overheid te hebben.

Maar ik ben niet naïef. Twaalf jaar terug moest de overheid banken en economie redden en de rekening belandde bij de gewone mens. Met besparingen en hogere facturen, met privatisering en commercialisering.

Wij kiezen voor solidariteit en herverdeling. Elk inkomen moet zijn juiste fiscale bijdrage leveren. Een euro is een euro. Zelfs de grote meerderheid van de experten in de Hoge Raad voor Financiën komt tot die conclusie. Weg met de fiscale koterijen die weinig nemen van wie veel heeft of die veel geven aan wie al veel heeft. Als de sterkste schouders een correcte last dragen, kunnen de andere schouders wat minder overladen worden. Alleen als elk fair zijn bijdrage betaalt kunnen we ziekenhuizen financieren, de vergrijzing opvangen, de planeet leefbaar houden.

Daarom moet er snel een vermogensbelasting komen: 1% op vermogen boven de 1 miljoen euro. Elk bedrijf dat nu overheidssteun krijgt, moet eerlijk belastingen betalen. Op elk inkomen uit arbeid moet een juiste bijdrage aan de sociale zekerheid betaald worden, door werkgevers en door werknemers. Die bijdragen zijn uitgesteld inkomen en vormen onze sociale verzekering. Ze vervangen of steunen ons inkomen bij tegenslag zoals ziekte, werkloosheid of bij ouderdom. Wie die zekerheid van inkomen wil, moet er ook aan bijdragen.

Als nu 180.000 mensen bedreigd zijn met ontslag, moeten ze kunnen rekenen op de bescherming en steun van onze sociale zekerheid. We moeten dringend maatregelen uitwerken en middelen voorzien om deze gigantische schok op te vangen. De beschikbare arbeid herverdelen, via een crisistijdskrediet en met aanmoedigingspremies om de arbeidsduur te verkorten.

Ik maak me geen illusies, net als bij elke herstructurering en faling, zullen de oudste werkers het eerst moeten gaan. Voor hen komt er best een crisis-SWT, want hun kansen om in deze context een nieuwe baan te vinden zijn helaas erg klein.

Zekerheid en bescherming, dat zijn nu de echte zorgen van mensen. The times, they are a-changing, zong Bob Dylan 50 jaar geleden. Dat is nu weer zo. De richting van verandering, die hangt af van de weg die wij kiezen. Laat ons kiezen voor de vernieuwing van dingen.

 

Rerum Novarum 2020

 Bekijk hier de speech van Marc Leemans.

Personalization