Je kan nu je aanvraag corona-ouderschapsverlof in orde brengen!

©Shutterstock

Minister Muylle kondigde eerder het  kortlopend corona-ouderschapsverlof aan, zodat ouders werk en privé beter kunnen combineren. Intussen zijn de teksten definitief. De RVA de nodige info over de aanvraagprocedure online gezet.

De aanvraagprocedure

  • Er is steeds het akkoord van de werkgever voor nodig.  Je vraagt dit 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever (dit kan via e-mail, waarbij je de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen). Als je werkgever hiermee akkoord is, kan het ouderschapsverlof onmiddellijk of alleszins snellen ingaan.
  • De werkgever moet dit goed (of af-) keuren binnen de 6 werkdagen, en alleszins voor de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof. Uitstel van het ouderschapsverlof is niet voorzien.
  • Vervolgens moet je werkgever dit online bij de RVA aanvragen.
  • Je ontvangt van de RVA een mail met een link waarmee je jouw deel van de aanvraag online kan doen.
Heb je het akkoord van je werkgever gekregen, vraag hem dan de aanvraag zo snel mogelijk bij de RVA in orde te brengen.

Opgelet
Als je een gewoon ouderschapsverlof opneemt en dit wil omzetten naar een corona-ouderschapsverlof voor hetzelfde kind en voor hetzelfde type onderbreking (1/2 naar 1/2 of 1/5 naar 1/5), dan vraagt je het akkoord van je werkgever, maar volstaat het dat je werkgever de aanvraag doet bij de RVA. Je zal geen aanvraag moeten indienen bij de RVA.  

Nieuw

  • Een lopend tijdskrediet gemakkelijker kan dus makkelijk worden geschorst om het corona-ouderschapsverlof te kunnen opnemen. 
  • Ook is de aanvraagtermijn bij de RVA verlengd naar 2 maanden. Voor het corona-ouderschapsverlof, dat inging op 1 mei, moet de aanvraag ten laatste op 1 juli bij de RVA zijn. Uiteraard is het best dit zo snel mogelijk te doen om niet te lang op de RVA-uitkering te moeten wachten. 

Meer info

Je kan alle voorwaarden, bedragen, modaliteiten en impact van het opnemen van corona-ouderschapsverlof nalezen bij FAQ Vakantie en op de website van de RVA: FAQ corona-ouderschapsverlofInfobladAanvraagprocedure.

Personalization