Terug veilig aan het werk?


Deze opiniebijdrage van Marc Leemans verscheen in Visie nr.09.

Na weken van lockdown hernamen heel wat bedrijven op 4 mei hun activiteiten. Die start is vrij grondig voorbereid. Terecht, want het gaat om de gezondheid van mensen. Er is op nationaal niveau door vertegenwoordigers van bedrijven en vakbonden een gids met heel concrete aanbevelingen uitgewerkt. In veel sectoren werd dit verder op maat geconcretiseerd. En op de valreep ging de regering dan toch in op de vraag van het ACV om het regime van ouderschapsverlof te versoepelen.

Helemaal gerust ben ik echter niet over de heropstart. Als ik zie dat in sommige grote sectoren zoals de bouw of de metaalsector geen akkoord werd bereikt tussen vakbonden en werkgevers over preventieve veiligheidsmaatregelen, stel ik me vragen. Is de gezondheid van medewerkers niet belangrijk genoeg? Twijfelen bedrijven aan de haalbaarheid van een veilige werkomgeving? Geloven ze niet in de kracht van het overleg? Ik heb er het raden naar, maar geruststellend vind ik het niet.

Ook de regering nam trouwens een paar vreemde beslissingen. Al weken wordt gehamerd op de 1,5 meter afstand houden. Maar in het Ministerieel Besluit dat de heropstart regelt, is die verplichting verdwenen. Thuiswerk is voor niet-essentiële bedrijven ook niet langer de norm. Tel daar nog bij dat de inspectie die moet toezien op een veilige werkomgeving al jaren onderbemand is. Ook bijzonder storend is dat er niets is voorzien voor mensen uit een risicogroep of voor wie samenwoont met iemand die behoort tot een risicogroep. Ook zij moeten gewoon aan de slag. Kan u zich dat voorstellen, als uw partner bijvoorbeeld kampt met een hart- of longaandoening?

Het is meteen ook een voorproefje voor al wie denkt dat er na deze pandemie vanzelf een andere, veel betere wereld zit aan te komen. Met meer respect voor al wie de economie doet draaien, met een sterke sociale zekerheid, met meer steun voor de zorg en sterke overheidsdiensten, met meer aandacht voor welzijn, met een faire fiscale bijdrage van iedereen. Ik hoop het samen met u, maar vanzelf zal dat allemaal niet gaan. De oude gedachten verdwijnen niet zomaar. En het kan in het post-corona tijdperk, waar we trouwens nog lang niet zijn, nog helemaal de andere kant uit. Zoals het helaas ook ging na de financiële crisis van 2008.

Personalization