Positief dat regering het inkomen van tijdelijk werklozen verbetert

Het ACV is tevreden met de beslissingen die de regering gisteren nam. Dankzij deze beslissingen zal het inkomensverlies van tijdelijke werklozen minder groot zijn. Dit is nodig want heel veel mensen maken zich zeer ongerust over hun inkomenssituatie. Deze beslissingen zijn ook goed omdat ze de binnenlandse koopkracht ondersteunen.

  •  Alle aanvragen tijdelijke werkloosheid gelinkt aan Covid 19 zullen behandeld worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  Tijdelijke werklozen op basis van overmacht krijgen van de RVA een toeslag van 5,63 euro per dag  bovenop de 70% van het begrensde brutoloon. Dit geldt zowel voor bedienden als arbeiders.
  • De eerder bekomen verhoging van het vergoedingspercentage bij tijdelijke werkloosheid van 65 naar 70% van het begrensde brutoloon wordt ook doorgetrokken naar de minima. Dat betekent een verhoging van het minimale dagbedrag van 51,62 naar 55,59 euro (of op maandbasis 1445,36 euro).
  • Tijdelijke werkloosheid bij overmacht wordt gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie (vakantiegeld en vakantieduur), zoals dat al het geval is voor economische werkloosheid. 
  • De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor economische werkloosheid (in 1 oktober 2016 ingevoerd) worden geschrapt. Dat betekent dat uitzonderlijk iemand die nog niet lang genoeg aan het werk was om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen, wel recht zal hebben.

Het ACV verwacht dat deze beslissingen nu heel snel in koninklijke besluiten worden gegoten en in werking kunnen treden. Zodat tijdelijk werklozen minder ongerust moeten zijn over hun inkomen.

Het ACV  zal ook alles op alles zetten om te blijven zorgen dat de intake en verwerking van de dossiers tijdelijke werkloosheid vlot en snel verloopt. Het ACV blijft ook in deze uitzonderlijke omstandigheden ten dienste van al zijn leden met vragen en zoekt maximaal oplossingen voor hun vragen en problemen.

Persbericht 19 maart 2020: Positief dat regering het inkomen van tijdelijk werklozen verbetert (pdf)

Personalization