ACV tevreden dat vraag naar ondersteuning gehoor krijgt bij Vlaams regering

Vorige week vroeg het Vlaams ACV  bij de Vlaamse regering steun vanuit Vlaanderen voor werkenden die inkomensverlies lijden door de coronacrisis. We drongen aan op concrete initiatieven voor werkenden die te kampen krijgen met betaalproblemen van bankkredieten, water en energiefacturen… Het Vlaams ACV stelde ook een gelijkaardige regeling voor zoals in 2009 met de Vlaamse overbruggingspremie.           

Het Vlaams ACV is dan ook opgetogen met de aankondigingen vandaag van de Vlaamse regering:

  • Voor wie door tijdelijke werkloosheid minder inkomen heeft, zal de Vlaamse overheid de water-, gas- en elektriciteitsfactuur 1 maand lang overnemen. In de periode van uitzonderlijke maatregelen zullen geen afsluitingen gebeuren.
  • De Vlaamse aanmoedigingspremie om deeltijds te werken en zo collectieve ontslagen te vermijden wordt versterkt  voor bedrijven waarvan de productie met minstens 20% gedaald is.

Het Vlaams ACV herhaalt bij deze ook zijn vraag om vanuit Vlaanderen een toeslag bij tijdelijke werkloosheid te voorzien. Anders dreigt voor veel mensen het inkomensverlies te zwaar te wegen. Een groot inkomensverlies legt ook een hypotheek op een spoedig economisch herstel na de crisis, waarbij de koopkracht essentieel zal zijn voor het herstel van getroffen sectoren.

Persbericht 18 maart 2020:  Vlaams ACV tevreden dat zijn vragen naar extra ondersteuning van werkers gehoor krijgen bij Vlaamse regering (pdf)

Personalization