Uitzicht op werk voor 120.000 mensen


Vandaag ontmoetten de Vlaamse regering en de  Vlaamse sociale partners en elkaar in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). In dit overleg werden de sociale partners en de regering het eens om het sociaal akkoord ‘Iedereen aan boord’ van de Vlaamse vakbonden en werkgevers verder samen te concretiseren in concrete beleidsacties.

Engagementsverklaring

De doelstelling is om zo bijkomend 120.000 mensen uitzicht te bieden op een duurzame baan.

Het gaat vooral om Vlamingen die nu te weinig kansen krijgen om te werken. De regering en de sociale partners ondertekenden hiervoor vandaag een engagementsverklaring die later moet uitmonden in een VESOC-akkoord met heel concrete beleidsinitiatieven. 

Maatregelen uitwerken

“We willen met dit plan vooral meer mensen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden, mensen met een migratie-achtergrond uitzicht bieden op werk. Zij vallen nu nog te vaak uit de boot”, stelt nationaals secretaris van het ACV Ann Vermorgen. “Terwijl kunnen werken belangrijk is voor veel mensen.”

“120.000 mensen meer aan het werk, daar bestaat natuurlijk geen mirakeloplossing voor. We zullen samen met de regering heel wat maatregelen moeten uitwerken. En dat op verschillende vlakken.  Begeleiding op maat. Flexibele en betaalbare kinderopvang. Meer plaatsen in de sociale economie. Meer werkbare jobs zodat mensen hun werk ook kunnen volhouden. Doorgedreven en permanente opleiding. Het aanpakken van discriminatie”. 

“De sociale partners, maar ook alle Vlaams ministers zullen uit hun pijp moeten komen. Alleen zo zullen we een positief resultaat voor 120.000 mensen kunnen realiseren,” besluit Vermorgen. 
 

Personalization