ACV vraagt verlenging rouwverlof bij overlijden van een kind of echtgenoot


Samen met de Gezinsbond, ABVV en ACLVB pleit het ACV voor een verlenging van het rouwverlof. 

Recent was er in Frankrijk een levendig politiek debat over het beperkte aantal verlofdagen dat wordt toegekend aan ouders die een kind hebben verloren.

In België is de situatie vergelijkbaar: de ouders van een overleden kind hebben slechts recht op 3 verlofdagen, op te nemen tussen de datum van overlijden en de dag van de begrafenis.  De Ligue des familles, Gezinsbond, ACV, ABVV en ACLVB, pleiten samen voor een verlenging van het betaalde verlof na het overlijden van een kind of partner (momenteel ook 3 dagen).

Het doel is om de pijn van mensen die hun kind of hun partner verliezen te erkennen en ervoor te zorgen dat ze afwezig kunnen blijven van hun werk zonder een beroep te moeten op ziekteverlof. 

Het debat over de exacte duur van het rouwverlof moet nog worden gevoerd. Ligue des familles, Gezinsbond, ACV, ABVV en ACLVB staan ter beschikking van de parlementsleden om te werken aan de concrete modaliteiten van het verlof zodat het dossier snel afgerond kan worden. 

Contact:  Jolien Pollet - 02 244 32 30.

Zie ook de berichtgeving in HLN:  'Drie dagen rouwverlof na overlijden kind is te weinig'
 

Personalization