Vlaams openbaar vervoer in verandering


De organisatie van het Vlaamse openbaar vervoer (stads- en streekvervoer) is in volle verandering. Het decreet Basisbereikbaarheid belooft een goede bereikbaarheid van ziekenhuizen, scholen, .... Maar: de Vlaamse Regering wil ook kostenefficiënter en goedkoper werken. Het recht op openbaar vervoer op 750 meter van woningen verdwijnt, en er zijn geen garanties op bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen. 

De nieuwe Vlaamse regering bereidt momenteel de uitrol van het decreet voor. Lokale besturen krijgen meer inspraak. Ze moeten een mobiliteitsplan opmaken, mogen private spelers inschakelen, tarieven en kwaliteitsvereisten bepalen. Pas binnen twee jaar zien we de effecten op het terrein.

De verminderde rol van de Lijn en nieuwe vormen van vervoer kunnen dan – als vervoerregioraden (VVRR) hiervoor kiezen – concreet worden. 

Het ACV wil dat het aanbod aan openbaar vervoer niet vermindert, duurder of ingewikkelder wordt. Vooral voor gebruikers die minder digitaal zijn of zich willen verplaatsen in  gebieden die moeilijker bereikbaar zijn.  We willen constructief voorstellen aandragen. Want in elke VVRR moet het mobiliteitsplan gedragen zijn. Daartoe komen participatietrajecten (startmomenten, peergroepsessies, online bevragingen etc.). Vertegenwoordigers van sociale organisaties kunnen voor het onderdeel van “geregeld openbaar vervoer” hun stem laten horen. 

Zin om je stem te laten horen?  Contacteer Koen Repriels, adviseur ACV-studiedienst, voor meer info via koen.repriels@acv-csc.be.

Inspiratie voor het stakeholdersoverleg vind je alvast in onze standpunten: 'In beweging voor openbaar vervoer' (pdf).

Personalization