Teken de petitie voor een taks op kerosine!


Het ACV vraagt je aandacht voor een belangrijke Europese petitie.

Het gaat om een ‘Europees Burgerinitiatief’ (European Citizen Initiative – ECI). 
Dit is een officieel Europees instrument om de Europese Commissie te verplichten regelgeving voor te stellen aan het Europees Parlement en de Europese Raad.  De voorwaarde is dat 1.000.000 handtekeningen uit minstens 7 Europese lidstaten verzameld worden.

Momenteel loopt er een ECI met de vraag om een belasting op kerosine in te voeren, zodat in de prijs van vliegtuigtickets eindelijk de kost van de uitgestoten CO2 mee verrekend wordt.  Daardoor zullen tickets duurder worden, en worden alternatieven per trein of bus aantrekkelijker voor Europese verplaatsingen. 

Een rechtvaardige belasting die de burger aanzet om voor duurzame vervoerwijzen te kiezen is absoluut noodzakelijk om de exponentiële toename van het vliegverkeer een halt toe te roepen.    In 2019 vroegen we de kandidaten voor de Europese verkiezingen om deze eis in Europese wetgeving om te zetten.  Aangezien voor belastingregelgeving unanimiteit vereist is in de Europese Raad is massale steun van de Europese burgers heel hard nodig. 

Teken de petitie 'Stop de vrijstelling van brandstofbelasting voor de luchtvaart in Europa' op  ECI Fairosene! 

De petitie loopt nog tot 10 mei 2020.  Het ACV dankt je voor je steun ! 

Sharing is caring!  Deel de petitie via Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, ...     

Meer info over het Europees Burgerinitiatief 'Stop de vrijstelling van brandstofbelasting voor de luchtvaart in Europa'.

Personalization