75 jaar sociale zekerheid!


Nog voor het einde van de Tweede Wereldoorlog sloten werkgevers en vakbonden een Pact voor Sociale Solidariteit. Op 28 december 1944 werd dit vertaald in de Besluitwet, de basis voor de opbouw van de naoorlogse sociale zekerheid. En dus viert onze sociale zekerheid haar 75ste verjaardag.

Sociale zekerheid is investeren in mensen

De verjaardag van de sociale zekerheid is reden tot vieren.

Zonder de sociale zekerheid zou 42 procent van de Belgische bevolking in armoede leven.
Zonder de sociale zekerheid zouden mensen veel minder tijd met hun kind kunnen doorbrengen.
Zonder de sociale zekerheid zouden veel mensen hun noodzakelijke en waardevolle zorg niet kunnen betalen.
Of zouden anderen hun loopbaan geen andere richting kunnen geven.

Voor zoveel mensen zorgt de sociale zekerheid voor kansen, rust of stabiliteit.

Sociale zekerheid onder druk 

Toch zetten enkele beslissingen van de afgelopen beleidsperiodes een domper op de feeststemming.

Bij elke begrotingsdiscussie was het bang afwachten: op welke manier zou men de gepensioneerden, zieken en werklozen weer treffen? De sociale zekerheid moest steeds weer een inspanning leveren om het begrotingstekort weg te werken. Voor eerlijke bijdragen was heel wat minder aandacht.

En naast de aanhoudende budgettaire druk, zetten sommige politici ook de aanval in op het solidariteitsprincipe dat aan de basis ligt van de sociale zekerheid. Werklozen? Die willen niet werken. Armen? Die hebben hun kansen niet gegrepen.

Echte bescherming

Gelukkig blijkt uit enquêtes dat de sociale zekerheid nog behoorlijk wat steun krijgt. Maar dat brede draagvlak moet ze blijven verdienen. Het is daarvoor cruciaal dat de sociale zekerheid echt beschermt. Dat ze een menswaardig inkomen biedt, ongeacht welk ongeluk iemand mee moet maken.

Maatschappelijke keuze

Sociale zekerheid is een maatschappelijke keuze, geen voorgeschreven wet. En positieve maatschappelijke keuzes zijn hun geld meer dan waard.

ACV, CM en beweging.net vragen dat dit federaal parlement meewerkt aan de verdediging van het belang van een sterke sociale zekerheid. Sociale gelijkheid en een goede verdeling van belastingen over arbeid, kapitaal en verbruik zorgen voor vertrouwen van eenieder in ons land. Dan heb je aan ons een goede bondgenoot!

Marc Leemans (ACV), Luc Van Gorp (CM) en Peter Wouters (beweging.net)

Dit opiniestuk verscheen in Visie nr.22, samen een reeks getuigenissen (pdf).
Lees meer in in Vakbeweging nr.914, de speciale editie volledig gewijd aan 75 jaar sociale zekerheid.

Personalization