Vakantiegeld nog niet gekregen?


Heb je jouw vakantiegeld 2017 (werkjaar 2016) nog niet gekregen? Mogelijk heeft de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) je rekeningnummer niet. 

Voor nogal wat arbeiders en kunstenaars beschikt de RJV niet over hun rekeningnummer.  In dat geval kan geen vakantiegeld uitbetaald worden.  Het vakantiegeld voor vakantiejaar 2017 (vakantiedienstjaar 2016) komt eind 2019 te verjaren en is dan definitief verloren voor deze personen.

Behoor je tot deze groep?  Geef je rekeningnummer vóór 31 december 2019 door aan de RJV.  Zo niet verlies je het vakantiegeld waar je voor gewerkt hebt!

Alle info in het persbericht van de RJV van 22/11/2019 (pdf) en op www.rjv.fgov.be.

Personalization