Sociale zekerheid wankelt door terugschroeven inkomstenCM luidt de alarmbel voor de sociale zekerheid: we steven af op een groot tekort. Niet omdat de uitgaven stijgen, wel omdat de inkomsten almaar afnemen, onder meer als gevolg van de taxshift. Het tekort wordt voorlopig nog gedicht met een tijdelijke toelage van de overheid, de zogenaamde evenwichtsdotatie. Maar ook die oplossing is wankel, aangezien ze slechts tot 2020 gegarandeerd is. Daarna dreigt nog een groter tekort.

Niet de uitgaven, wel inkomsten zijn probleem

‘Niet de uitgaven zijn vandaag het probleem van de sociale zekerheid, maar wel de inkomsten’, concludeert Luc Van Gorp, voorzitter van CM. ‘Verdere besparingen betekenen het failliet van het model waar zoveel landen ons voor benijden.

Het beeld van de spilzieke sociale zekerheid blijkt dus onjuist. De tekorten zijn vooral bij de instroom aan middelen te zoeken.

De stijging van de uitgaven werd de voorbije jaren gecompenseerd door besparingen in de werkloosheidsuitkeringen en gezondheidszorg.  Maar door de taxshift stegen de misgelopen jaarlijkse bijdragen.  Extra jobs lossen het probleem niet op als ze niet de nodige bijdragen leveren.

Duurzame herfinanciering

Dat beaamt ook Chris Serroyen van het ACV.  Hij sprak eerder deze week in de Kamerzitting Sociale Zaken, Werk en Pensioenen op de hoorzitting over financiering en betaalbaarheid van de sociale zekerheid. 

Wat we zien is een bewuste ondergraving; zo stelde hij.  "De puinhoop biedt de kans om er nu het mes in te zetten."

Het debat draait nu rond besparen versus nieuwe inkomsten:  dat is een maatschappelijke en dus politieke keuze die in overleg met de sociale partners moet gebeuren.

Meer solidariteit

Het ACV trekt hier duidelijk de kaart om vanuit economische groei meer solidariteit te organiseren. Want net als de CM, bepleit het ACV een duurzame herfinanciering van de sociale zekerheid. 

Daarvoor stelde Chris Serroyen aan de kamerleden een pakket van een 50-tal maatregelen voor waarvan vele onmiddelijk in parlementaire initiatieven kunnen worden omgezet. We geven hier maar enkele van de essentiële krachtlijnen mee:

  • een krachtig en doelmatig werkgelegenheidsbeleid met normale bijdragen en dus een heroverweging van de tax shift
  • een versoepeling van de Loonnormwet, het herbekijken van alle gunstregimes,
  • grenzen stellen aan loonoptimalisatie
  • een actievere strijd tegen loon- en bijdragefraude
  • ...   

Het ACV ziet legio manieren om het tij te keren! Wordt vervolgd in de eerste helft van december wanneer de hoorzittingen over de financiering en betaalbaarheid van de sociale zekerheid hervat worden.  

Lees verder in Visie nr.19:

  • 'Terugschroeven inkomsten doet sociale zekerheid wankelen' (Nils De Neubourg)
  • 'Bijkomende uitdagingen met verminderde bijdragen. Dat is een contradictie' (Nils De Neubourg)
  • Opiniestuk Luc Van Gorp: 'De patiënt betaalt de rekening'

Personalization