Wat verandert allemaal vanaf 1 september?


Op 1 september wijzigen traditiegetrouw heel wat regels. Benieuwd wat voor jou verandert? We hebben de nieuwigheden hier op een rijtje gezet.

Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskrediet

Als werknemer in de privésector kon je tot nu toe beroep doen op het betaald educatief verlof. Dat systeem wordt vanaf 1 september vervangen door het Vlaams opleidingsverlof. Hiermee kan je per schooljaar 125 uur opleidingsverlof opnemen zonder loonverlies.  Lees meer over het Vlaams opleidingsverlof.

Daarnaast bestaan ook Vlaamse opleidingscheques. Per kalenderjaar kan je voor 250 euro per jaar aan opleidingscheques kopen.  Je betaalt 125 zelf, de andere helft wordt door de Vlaamse overheid betaald.  Volg je een opleiding basisvaardigheden zoals als Nederlands of een knelpuntopleiding, dan valt de eigen bijdrage weg. Lees meer over Vlaamse opleidingscheques.

Wil je je grondig herscholen, dan kan je tijdskrediet opnemen. Hiermee kan je je loopbaan volledig, haltijds of voor 1/5de onderbreken. Volg je een een opleiding tot knelpuntberoep, dan maak je aanspraak op Vlaams opleidingskrediet. Je krijgt bovenop je vergoeding voor het opnemen van tijdskrediet een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Lees meer over het Vlaams opleidingskrediet.

Half miljoen bedienden krijgen opslag

In navolging van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 (IPA) is binnen het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200) een sectorakkoord gesloten. Bijna een half miljoen bedienden in 55.000 bedrijven krijgen hiermee een koopkrachtverhoging van 1,1% .

Wel is de optie voorzien om deze stijging van de barema's om te zetten in een evenwaardig voordeel, zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques.

Steps, eenwielers en hoverboards kopen met ecocheques 

De lijst van producten die met ecocheques gekocht kunnen worden werd uitgebreid naar aanleiding van de invoering van het mobiliteitsbudget. Je kan als werknemer vanaf 1 september ook steps, eenwielers en hoverboards kopen met je ecocheques. Voorwaarde is dat deze elektrisch aangedreven of niet-gemotoriseerd zijn. Lees meer over ecocheques.

Schooltoeslag geïntegreerd in het Groeipakket

Vanaf schooljaar 2019-2020 spreken we niet meer over schooltoelagen, maar over 'schooltoeslag'.  Deze wordt geïntegreerd in het Groeipakket, de vervanger van het kinderbijslagfonds.

Vanaf volgend jaar moet je geen aanvraag meer indienen voor het kleuter-, en lager en secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde. De berekening en uitbetaling gebeurt automatisch. Voor het hoger onderwijs vraag je de studietoelage wel nog altijd aan. 

Personalization