Onzekerheid voor Deliveroo-koeriers blijft voortduren

Eind 2017 liet Deliveroo weten dat het alleen nog met freelance koeriers wou werken, tot groot ongenoegen van zijn koeriers. Minister Kris Peeters kondigde toen aan de sociale inspectie (en het Arbeidsauditoraat) het statuut van de koeriers te laten onderzoeken. In januari 2018 vroegen twee koeriers aan de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (FOD sociale zekerheid) of het correct was om als koerier voor Deliveroo te werken onder het zelfstandigenstatuut. Eind februari antwoordde deze commissie dat een dergelijke activiteit niet als zelfstandige, maar als loontrekkende moest worden uitgeoefend. In april 2018 heeft Deliveroo tegen deze beslissing beroep aangetekend bij de Arbeidsrechtbank van Brussel. Die heeft nu een uitspraak gedaan.

Op 3 juli 2019 oordeelde de Arbeidsrechtbank van Brussel dat de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie zich in februari 2018 niet moest uitspreken vanwege het lopende onderzoek van het auditoraat. En dat het een uitspraak ten gronde (moet een koerier loontrekkende of zelfstandige zijn?) zou doen…..eind 2021 (hoorzitting van 6 september 2021)! 

De rechtbank geeft in dit stadium dus geen van de partijen gelijk. Ze annuleert de beslissing van de commissie en zal er zich ten gronde over uitspreken over méér dan twee jaar. We betreuren dat een koerier die een snel en gratis advies van de Commissie Arbeidsrelatie vroeg, daarna meegenomen wordt in een 4-jarige en kostelijke rechtsprocedure. De regering wekte de verwachting dat het arbeidsauditoraat en de sociale inspecties het statuut van de koeriers gingen rechtzetten. Na bijna 2 jaar onderzoek, zien we enkel een blokkade die ondertussen wel in het voordeel van Deliveroo speelt.  

Het concrete gevolg van dit alles is dat multinational Deliveroo de kans krijgt zijn om zijn ‘feitelijke toestand’ te versterken en door kan gaan met de scheeftrekking van het Belgische recht. Dat het daarbij kwetsbare werknemers in een nog onzekerder situatie brengt is blijkbaar van weinig tel.

Personalization