Kost vergrijzing voor openbare sector lager ingeschat

De uitgaven voor de overheidspensioenen zullen in de toekomst minder stijgen. Dat blijkt uit een rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. De invoering van het gemengd pensioen zorgt ervoor dat ambtenaren het meest inleveren om de vergrijzingskost in toom te houden. Verdere besparingen kunnen voor ons dus niet.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing buigt zich naar jaarlijkse gewoonte over de stijging van de uitgaven in de sociale zekerheid door de vergrijzing. De globale raming van de toekomstige uitgaven voor pensioenen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en kinderbijslag valt 0,5 procentpunt hoger uit dan de raming van vorig jaar. De stijging van uitgaven in de gezondheidszorg en nieuwe demografische vooruitzichten zorgen voor de te verwachten toename, ondanks de besparingen van de afgelopen jaren in de pensioenen. 

Het is nog altijd in de pensioenen dat de grootste ingrepen zijn gebeurd. Van de verwachte stijging van de pensioenuitgaven in 2014 van 4,1 procentpunt van het BBP blijft nu nog een stijging over van 1,8 procentpunt van het BBP. De stijging van de pensioenuitgaven werd dus door het regeringsbeleid meer dan gehalveerd. Dat is met name het geval voor de pensioenuitgaven in de overheidssector. Daar ging de commissie in 2014 nog uit van een stijging van de uitgaven met 1,2 procentpunt. Die is nu teruggebracht tot 0,4 procentpunt. 

Daarenboven verwacht de Studiecommissie voor de Vergrijzing dat de pensioenuitgaven in het overheidsstelsel zowel op middellange termijn (tegen 2024) als op lange termijn (tegen 2070) minder zullen stijgen. De overheidspensioenen zijn daarmee de enige uitgavenpost waar een lagere uitgavenstijging verwacht wordt. De reden is de daling van de overheidspensioenen door de invoering van het gemengd pensioen. Daarbij worden periodes als werknemer bij de overheid niet lange meegeteld voor het overheidspensioen voor wie benoemd werd vanaf 1 december 2017. De ambtenaren leveren dus de grootste inspanning om de vergrijzingskosten in toom te houden. Verdere besparingen in het overheidsstelsel kunnen voor ons dus niet.

Meer informatie vind je op de website van het Federaal Planbureau.

Personalization