Onbegrijpelijk dat minimumloon niet mag verhogen vanaf 1 juli

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2019-2020 voorzag een eerste verhoging van het minimumloon met 1,1%.  Dat betekent alvast een verhoging met 17,5 euro bruto per maand. 

Die afspraak was nog om te zetten via een cao van de Nationale Arbeidsraad vóór einde juni. Tegelijk bevatte het ontwerp-IPA een afspraak om te onderhandelen over een tweede en meer belangrijke verhoging. Dat diende afgerond te worden tegen 30 september.

Omwille van die afspraken nam het ACV zijn verantwoordelijkheid en keurde het ontwerp-IPA goed. Het ACV gaat immers voor resultaat.  

Het ACV vroeg daarom in de NAR om de ontwerp-cao, die klaar lag, vandaag te ondertekenen. Zodat op 1 juli de minimumlonen verhogen met 1,1%.  Het ACV laat immers geen enkele stap richting sociale vooruitgang liggen. 

Het ACV tekende deze cao vandaag samen met alle andere sociale partners uitgezonderd één. Hierdoor kan de cao niet in werking treden. 

Het is onbegrijpelijk dat men deze verbetering voor de allerlaagste lonen laat liggen. Bovendien leidt dit ook automatisch tot een verhoging van de sociale en fiscale werkbonus.  Zodat elke werknemer met een loon beneden de 2.561 euro bruto per maand, er op vooruit gaat. Dat gaat over een totaal van 41 miljoen euro. 

Ondertussen onderhandelen we nog steeds met de werkgevers over de tweede verhoging van de minimumlonen. Zoals we dat ook afspraken in het ontwerp-IPA. Het is belangrijk dat die onderhandeling in alle rust kan verlopen. Want dit is bijzonder complex.  Een eerste verhoging met 1,1% kan hiertoe bijdragen.

25 juni 2019:  download dit persbericht (pdf)

Personalization