Analyse klachten uitzendkrachten: controleer zeer goed je loonbriefje

Uit een analyse van klachten van leden-uitzendkrachten die binnenkomen via ACV-eerstelijnsdiensten, blijkt dat de rechten van uitzendkrachten niet altijd nageleefd worden. Het vaakst loopt het mis bij gewaarborgd loon bij ziekte, gepresteerde uren - premies - maaltijdscheques - betaalde feestdagen die niet worden uitbetaald en zo meer. In 2018 registreerde het ACV 1.926 officiële klachten, dat zijn klachten die geen gehoor vonden bij betrokken uitzendkantoren en waarvoor de uitzendkracht beroep doet op bijstand van het ACV. 

Eerste vaststelling: het aantal klachten stijgt en kent een exponentiële groei. Tien jaar (2009) geleden telden we 796 klachten, wat een stijging betekent van maar liefst 142% . Dit aantal klachten is trouwens maar het topje van de ijsberg. Veel klachten worden door vakbondsafgevaardigden in het bedrijf opgelost. En voor veel uitzendkrachten is het geen evidentie om te klagen over het uitzendkantoor. De meeste geschillen hebben betrekking op een niet correcte uitbetaling van het loon zoals het aantal gepresteerde uren, allerhande premies, maaltijd-en ecocheques, loonbarema’s tot feestdagen en gewaarborgd loon bij ziekte.  “Loongerelateerde klachten” zijn goed voor 76% van het totaal aantal klachten.

Accent doet het slechtst, Randstad het best

Het ACV bekeek ook het totaal aantal klachten t.o.v. van het marktaandeel van het uitzendbedrijf.  Hoe groter het marktaandeel, hoe meer klachten we zouden kunnen verwachten, andersom hoe kleiner het marktaandeel hoe minder klachten men zou moeten verwachten.  Het hoogste aantal geregistreerde klachten kwamen van uitzendkrachten die aan de slag waren bij Accent, goed voor 206 klachten, of nog 11% van het totaal aantal klachten. Als je de proportionele berekening maakt op basis van marktaandeel, dan kunnen we besluiten dat Accent 2 keer meer klachten veroorzaakte dan wat men zou kunnen verwachten van een uitzendbedrijf van die grootte.  M.aw. uitzendkrachten die aan de slag gaan bij Accent hebben veel meer kans op achterstallig loon en andere problemen dan bij Randstad, die relatief gezien (in verhouding tot marktaandeel, Randstad is immers het grootste uitzendbedrijf in België) het laagste scoort.

En nu?

Het ACV zal alle vormen van ongelijke behandeling op de werkvloer blijven aanvechten, het behartigen van de belangen van uitzendkrachten blijft dan ook hoog op de agenda staan. We voeren daarom een campagne om uitzendkrachten nogmaals goed te informeren over hun rechten. Deze campagne voeren we op de werkvloer en op de sociale media.

We hebben de voorbije maanden ook stevig ingezet op de realisatie van stemrecht voor uitzendkrachten (met 3 maanden anciënniteit) bij de eerst volgende sociale verkiezingen in mei 2020.  Zo kunnen uitzendkrachten kiezen voor collega’s op de werkvloer die mee de afspraken maken over hun loon, vakantie, veiligheid, uurregelingen enzovoort.   

Meer informatie: Eva Van Laere, ACV Dienst Onderneming,  0477 78 39 85. 

17 juni 2019: download dit persbericht (pdf).

Personalization