Is jouw bedrijf al ‘climate proof’?

Op 26 juni organiseren de vakbonden wereldwijd een Internationale Dag van Syndicale actie tegen Klimaatontwrichting. Met de hashtag #CPOW Climate Proof our Work zetten de vakbonden hun vraag om  een syndicale dialoog tussen werkgevers en vakbonden op te zetten kracht bij. Welke plannen hebben werkgevers om de bedrijfsactiviteiten en de jobs ‘climate proof’ te maken?

De rapporten van de klimaatwetenschappers van het IPCC spreken boekdelen. Ze waarschuwen ons dat we snel moeten handelen om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden om zo nog veel ergere klimaatrisico’s te voorkomen. 

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs moet elke regering haar ambitieniveau verhogen en nationale ontwikkelingsplannen opstellen om deze transitie  sociaalrechtvaardig te doen verlopen. 

Ook bedrijven moeten een ambitieus plan hebben om hun activiteiten en jobs klimaatbestendig te maken. Werknemers hebben het recht te weten hoe werkgevers van plan zijn hun emissies te verminderen en een duurzame toekomst voor hun bedrijf te waarborgen. Als vakbondsafgevaardigde kun je het voortouw nemen door werkgevers te vragen of zij zo’n plan hebben.

Daarom steunt het ACV de campagne van het Internationaal Vakverbond (IVV) om op 26 juni de syndicale dialoog tussen werkgevers, werknemers en vakbonden op te starten. 

190626_Wereldwijde-klimaatactiedag-26-juni

Praktisch

  • Schrijf je online in om deel te nemen. Na inschrijving kan je het gesprek met de werkgever voorbereiden. Doe dit samen met de collega’s in de militantenkern.
  • Download hier de campagnegids en de modelbrief voor werkgevers. 
  • Maak de campagne mee bekend op bijvoorbeeld de sociale media. Je vindt campagnemateriaal op de website van Arbeid en Milieu en ITUC.
  • Volg @ituc en gebruik de hashtag #CPOW (Climate Proof Our Work)
  • Bekijk en deel de video:

Personalization