Kerngezond of ziek, de sociale zekerheid staat altijd achter je

Ziek of last na een ongeval? Gelukkig worden heel veel geneesmiddelen en doktersbezoeken bijna 100% terugbetaald. Daar zorgen we allemaal samen voor. Via de sociale zekerheid.

Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 

Niet kunnen werken door ziekte, een ongeval of een medische beperking:  het kan ons allemaal overkomen en zullen er elk in meerdere of mindere mate beroep op doen. 

Ben je voor langere tijd arbeidsongeschikt dan heb je na je gewaarborgd loon onder bepaalde voorwaarden recht op een ziekte-uitkering. Die moet het loonverlies voor een deel dekken.  Wie langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is, kan invalide verklaard worden.  De ziekte-uitkering wordt dan omgezet in een invaliditeitsuitkering. 

Ook de uitkeringen tijdens het zwangerschapsverlof of in geval van werkverwijdering vallen onder deze tak van de sociale zekerheid.

Extra coronamaatregel

Op vraag van het ACV ontvangen sommige werknemers die op of na 1 maart 2020 erkend werden als arbeidsongeschikt een bijkomende premie op hun ziekte-uitkering.  Dit is een tijdelijke maatregel in het kader van de coronacrisis.

Door COVID-19 werden heel wat werknemers tijdelijk werkloos. Zij ontvangen een uitkering die 70% bedraagt van hun begrensd brutoloon. Dit terwijl arbeidsongeschikte werknemers slechts 60% van hun verloren loon ontvangen.

Om sociale onrechtvaardigheden te vermijden, ijverde het ACV voor deze premie bovenop de ziekte-uitkering. Lees verder in Visie nr.14:  Tijdelijk hogere ziekte-uitkering.

 

Dankzij onze sociale zekerheid

Het mag duidelijk zijn dat we allemaal vroeg of laat een beroep doen op ziekte-uitkeringen.  Een geluk dus dat dit geregeld is door onze sociale zekerheid.

'Ziekte en invaliditeit' is immers 1 van de 7 takken van onze sociale zekerheid. In 2018 was hier een budget van 8,29 miljard euro voor voorzien.

Mensen aan boord houden, ook als ze ziek worden. Dat kan alleen als we een sterke sociale zekerheid hebben.  Daarom verdedigen we ze iedere dag.

Affiches

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.