Of je nu de job hebt of niet, de sociale zekerheid staat altijd achter je

Ben je net ontslagen of tijdelijk werkloos? Gelukkig heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Daar zorgen we allemaal samen voor. Via de sociale zekerheid.

Uitkering in plaats van loon

Elke werknemer kan zijn job verliezen en werkloos worden na een ontslag. Dat kan bijvoorbeeld als je bedrijf herstructureert of je werkgever failliet gaat.  In plaats van je loon, zal je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Vind je als schoolverlater niet meteen een job, dan kan je na je inschakelingstijd in aanmerking komen voor een inschakelingsuitkering

Je kan ook deeltijdse werkloos of  tijdelijke werkloos gesteld worden. Ook in dat geval krijg je een uitkering in plaats van loon.

Koopkracht verzekeren

Tijdens de coronacrisis werden zo'n 1.200.000 vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid uitbetaald. Op vraag van onder meer het ACV kwam er een coronatoeslag, werd de procedure aangepast en de voorwaarden versoepeld. 

Zonder die uitkeringen hadden duizenden mensen en gezinnen zonder enige vorm van inkomen gezeten. Tegelijk gaf het aan werkgevers de nodige ruimte om de crisis het hoofd te bieden.

Deze uitkeringen zijn broodnodig om de koopkracht te verzekeren én in tijden van crisis de economie draaiend te houden! Ze kunnen slechts uitbetaald worden omdat ze voorzien zijn door de sociale zekerheid.  Daarom verdedigen we ze iedere dag!

Dankzij sociale zekerheid

Werkloosheid is 1 van de 7 takken van de werkloosheid naast gezondheidszorg, ziekte en invaliditeit, pensioenen, arbeidsongevallen, beroepsziektes en gezinsbijslagen.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) staat in voor de organisatie. De vakbonden en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) zorgen voor de concrete verwerking en de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. Meer info:  Wie betaalt je werkloosheidsuitkering?

In 2018 werd hiervoor een budget uitgetrokken van 6,79 miljard euro.

Mensen houvast bieden, de algehele koopkracht verzekeren ook in tijden van crisis. Dat kan alleen als we een sterke sociale zekerheid hebben. Daarom verdedigen we ze iedere dag!

Affiches

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.